Info 10. klassidest

Info 10. klassidest

 

 

Tallinna Arte Gümnaasium avab viis  õppesuunda:

 

1. Õppesuund: Humanitaar- sotsiaalainete õppesuund

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Valikained: psühholoogia, tekstiõpetus, loovkirjutamine, arvutigraafika, kõne ja väitlus, kodundus, fotograafia, praktiline kunst, kultuurilugu, religioonilugu, kitsas matemaatika.

A- võõrkeel: Inglise keel

B- võõrkeel : Vene keel

C- võõrkeel: 1. Saksa   2. Prantsuse

 

2. Õppesuund: Reaal- loodusainete õppesuund

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Valikained: Praktiline keemia, robootika, elektrotehnika, õiguse alused, arvutigraafika, joonestamine ja modelleerimine, religioonilugu, laiendatud matemaatika, füüsika, informaatika.

A-     Võõrkeel: Inglise keel

B-     Vene keel

C-     1. Saksa keel, 2. Prantsuse keel

 

3. Õppesuund: Jalgpall

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Valikained jalgpalli õppesuunal: Treenerikoolitus, kohtunikukoolitus, praktiline treening, spordikultuuri ja - eetika alused, organisatsiooni juhtimine, psühholoogia.

Valikained spordi- psühholoogia õppesuunal: Psühholoogia (käitumise-, grupi-, spordi-, suhtlemis), sportmängud, suuline ja kirjalik eneseväljendus, toit ja toitumine, c-võõrkeel).

A-võõrkeel: Inglise keel

B-võõrkeel: Vene keel

4. Õppesuund: Sport- psühholoogia.

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Valikained jalgpalli õppesuunal: Pallimängud,, kergejõustiku, praktiline treening, spordikultuuri ja - eetika alused, organisatsiooni juhtimine, psühholoogia.

Valikained spordi- psühholoogia õppesuunal: Psühholoogia (käitumise-, grupi-, spordi-, suhtlemis),  suuline ja kirjalik eneseväljendus, toit ja toitumine ).

A-võõrkeel: Inglise keel

B-võõrkeel: Vene keel

C-võõrkeel: Saksa / Prantsuse keel

5. Õppesuund: Tervishoid ja õendus.

Vahetus: hommikune

Õppekeel: eesti keel

Valikained tervishoiu  õppesuunal: Tervisemõjurid, Inimese elukulg,hügieen, hoolduse alused ja toetus erinevates olukordades, farmaatsia, toitumisõpetuse alused, esmaabi, praktika PERH-is.

A-võõrkeel: Inglise keel

B-võõrkeel: Vene keel

C-võõrkeel: Saksa/ / Prantsuse keel

 

Viimati muudetud: 31/01/2017 - 11:33