Toimus Mustamäe eestikeelsete koolide ja lasteaedade koostöötund

2. aprillil toimus Sinilinnu Lasteaias Mustamäe eestikeelsete koolide ja lasteaedade koostöötund, mille koolidepoolseks korraldajaks oli Arte Gümnaasium. Koostöötunni teemaks oli kaasav haridus: "Lapse eripäradega toimetulemine ja seda toetavad metoodikad - kuidas jätkata koolis lasteaias alustatud tööd". Meeskondlikes aruteludes kerkis esile mitmeid probleemkohti alates infovahetusest, lapsevanema kaasamisest kui alushariduse ja põhikooli õppekavade vahel olevast lüngast. Idee sellise ühise arutelu korraldamiseks tuli eelmisel aastal, kui Sinilinnu ja Arte õpetajad kohtusid.

Viimati muudetud: 04/04/2019 - 15:26