Õpilaste terviseandmete liikumise kohta

Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid teavitab Teid sellest, et õpilaste tervisekaartide väljavõtteid ja immuniseerimisandmeid pole võimalik väljastada ajavahemikul 22. juuni kuni 22. august 2010, kuna koolitervishoiutöötajad viibivad kollektiivpuhkusel. 

Kui õpilane vajab väljaspool Tallinna või välismaale õppima asumiseks või suvel laagris osalemiseks koolitervishoiu poolt teostatud immuniseerimis- või muid terviseandmeid, siis palume esitada oma soov kooliõele hiljemalt 14. juuniks 2010. 
 
Tallinna piiresühest õppeasutusest teise liikuvate õpilaste tervisekaartide üleandmine tagatakse sihtasutuse töötajate pooltvastavalt Isikuandmekaitse seadusele.
 
Kooli lõpetajad saavad õpilase tervisekaardi väljavõtte koos immuniseerimispassiga kätte koolitervishoiu kabinetist kuni 22. juunini.
 
  
Lugupidamisega SA
Tallinna Koolitervishoid
Kädi Lepp
Viimati muudetud: 13/05/2010 - 08:33