Teade lastevanematele seoses liiklusega

Head lapsevanemad!

September tähendab sügise saabumist ja seega kooli algust.15 600 last alustab sel aastal esimest korda elus kooliteed. Oleme kolme suvekuu jooksul jõudnud harjuda, et liikluses on vähem autosid ja jõuame tööle kiiremini. Septembris peame aga taas ümber kohanema tihedama liikluse, pimedamaks muutuvate hommikute ja keerulisemate ilmastikutingimustega. Ennekõike aga peaksid täiskasvanud erilist tähelepanu pöörama tänavatel esimesi iseseisvaid samme tegevatele koolijütsidele, kes alles õpivad intensiivses liikluses osalemist ega oska veel kõiki ohte ise ette näha. Seetõttu on meie, täiskasvanute, kohus olla sellevõrra ettevaatlikumad, tähelepanelikumad ja hoolivamad.

Nooremad lapsed harjutavad esialgu teed kooli ja koju koos vanematega. Esimese klassi lapsed saavad Maanteeametilt kingituseks Liiklusaabitsa, mille abil koos õpetajaga liiklusalaseid teadmisi ammutada. Noorsookonstaablid on võtnud juba aastaid südameasjaks jõuda kõikide esimese klassi õpilaste juurde, et viia koos nendega läbi esimene liiklustund. Esimestel koolipäevadel võib ristmikel liiklust rahustamas näha mundrikandjaid üle Eesti.

Kooliaasta alguses on liiklusohutuse meenutamine paslik ka vanematele lastele. Kui lapsele ilusat koolipäeva soovite, tuletage neile meelde, et sõiduteele jõudes tuleks kõrvaklapid kotti panna ning keskenduda muusika asemel liikluse helidele, et olla kursis enda ümber toimuvaga. Meenutage, et rattaga sõites tuleb enda ohutuse tagamiseks kanda kiivrit ja pimedal ajal helkurit. Ohutu kooliaasta mööda saatmiseks on kõige olulisem tarkusetera teadmine, et teed ületatakse vaid selleks ettenähtud kohas.

Käesoleva aasta lõpuni on Eestil Euroopa Nõukogu eesistuja rollis ning septembris algavad taas kõrgetasemelised visiidid. Ka see muudab oluliselt liikluspilti Tallinna kesklinnas. Seetõttu tuleks varuda rohkem aega ja kannatust ning viia end kurssi võimalike ees ootavate liiklustakistustega. Rääkige ka oma lastele üle, mida teha olukorras, kui operatiivsõidukid lasevad helisignaali või kui linnas on kehtestatud ajutised liikluskorralduslikud muudatused.

Meie laste liikluskäitumine sõltub suuresti meist endist. Meie eeskuju jalakäija või autojuhina ning meie suhtumine kaasliiklejatesse annab meie lastele kaasa käitumisjuhised liikluses osalemiseks. Pidagem seda meeles iga päev.

Turvalist kooliteed!
Põhja prefekt Kristian Jaani

Viimati muudetud: 31/08/2017 - 11:22