Tallinna Arte Gümnaasiumi tervishoiu õppesuuna tutvustus

Alates 01. september 2016 a tervishoiu õppesuund Artes

 

2016/2017 õppeaastast avatakse TAG- s kaasaegne ja uuenduslik õppesuund – õendusõpe.

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla pakuvad TAG-i koostööpartneritena väikesemahulist kutse- või erialade tutvustust valikkursustena. Õppetöö leiab aset kõigi osapoolte juures.

 

Kolme aasta jooksul läbitakse 8 erinevat kursust ja praktika. Valikkursused kätkevad endas järgmisi õppeaineid: anatoomia ja füsioloogia; esmaabi ja hoolduse alused; terve inimene (inimese elukulg, seksuaalkasvatus ja pereplaneerimine); toitumisõpetuse alused; farmaatsia (koduapteek ja koduhooldus); tervisemõjurid; toetus erinevates olukordades (erivajadustega inimeste hooldus, tugiisik sünnitusel, tegevusteraapia alused); praktika; sõltuvuskäitumine. Üks valikkursus vastab 35 õppetunnile (45 min).

 

Olulise osa õppesuunast moodustab praktika, mis läbitakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses õppeaasta sees. Praktika sisuks on vastaval õppeaastal läbitud teemad.

 

Miks valida õendus?

1. Kutsealase eelkoolituse täies mahus läbijale väljastatakse tunnistus, mis võimaldab tööle asumist hooldusõena. Soovi korral on võimalik jätkata õpinguid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Juba läbitud ained saab üle kanda sealsesse õppekavasse.

2. Esmaabi kursuse läbimist arvestatakse autokoolis.

3. Teooria kursuse kõrval õpitakse tundma ja kasutama kaasaegset meditsiinitehnikat, mis pakub kindlasti huvi nii noormeestele kui tütarlastele.

4. Kursuste käigus omandatakse iga inimese eluks olulisi teadmisi tervislikust toitumisest, esmaabist, ravimitest, teise inimese eest hoolitsemisest jne, mis annavad hea ettevalmistuse toimetulekuks iseseisvas elus .

Viimati muudetud: 25/02/2016 - 13:18