Nutikuu Artes

Nutikuul aprillis ootavad artelasi ees järgmised üritused: 

 

Üritus

Läbiviimise kuupäevad

Õpilaselt õpilasele - 3. klassi õpilased õpetavad rühmatöös oma arvutitundides omandatud oskusi 1. ja 2. klasside õpilastele.

12.04-18.04

Skype mälumäng - 9. klasside õpilased osalevad mälumängus, mis toimub Skype’i vahendusel.

9.a/9.b: 11.04.19

Medalite kujundamine - põhikooli õpilased kujundavad medaleid parimatele kooli sportlastele, millest luuakse ka 3D mudelid. Parimad tööd prinditakse välja 3D printeriga ning tulevikus kasutatakse parimate sportlaste tunnustamisel.

Tööde esitamise tähtaeg 6. mai

Gümnaasiumi õppesuunda tutvustav videokonkurss– gümnaasiumi õpilased loovad videod, mis tutvustavad gümnaasiumiastme õppesuundasid. Parimad lähevad kodulehele.

Tööde esitamise tähtaeg 3. mai

Matatalgud - 2. ja 3. klassid osalevad matemaatika võistlusel Matatalgud.

Märts-aprill (pidev)

99Math - erinevates kooliastmetes osalevad õpilased 99Math peastarvutamise võistlustel.

15.-18. aprilli jooksul

Kooli parim matemaatik - parimate matemaatikute väljaselgitamiseks viiakse läbi võistlus taskutark.ee keskkonnas

15.-18. aprilli jooksul

Arvutimängu võistlus "Kuusnurk"  - õpilased võistlevad mängus Super Hexagon, kus selgitatakse välja kõige kiirema reaktsiooniga mängija.

6.-17. mai.

Nutitreening - kehalise kasvatuse tundides kasutavad õpilased iPadides olevaid rakendusi, mis annavad juhiseid ja näited erinevatest treeningharjutustest.

 

Vene kirjandusloomingu animatsioonid - rühmatöös loovad õpilased animatsioone vene luuletuste, jutustuste ja muinasjuttude põhjal.

6.-10. mai

Video loomise ja monteerimise koolitus õpetajatele

22.aprill

Võõrsõna vaba tund - kindlal päeval, ühe tunni jooksul (või rohkem) ei tohi õpetajad saata kirju, sõnumeid vms teateid digitaalsel kujul, kasutades võõrsõnu.

 

Ootame rohket osavõttu! 

Viimati muudetud: 03/04/2019 - 08:43