Nutikuu üritused

 

Nutikuu toob meie kooli endaga kaasa järgmisi üritusi:

Üritus

Kuupäev

Õpetajate digitaalsete vahendite töötoad

9. aprill

Vene keele paralleeltund Skype’i vahendusel

Aprill, kuupäev täpsustamisel

100 väidet Eesti kohta, äppiga QR koodide otsimine (nooremad klassid)

18 – 20 aprill

5 ja 8 klasside küberkiusamise loengud

Aprill, kuupäev täpsustamisel

Heli kokkulõikamise õpetus, Arte tantsus osalejatele

Enne 4. aprilli

*etteantud teemal otsivad lapsed infot, kasutades nutiseadmeid (selle põhjal koostavad küsimustiku; täidavad tv.ül; koduse tööna

Aprill

Improvisatsioonid nutitelefoni helinatest, selle esitlus tunnis (vanem pk. aste)
Esitlus varem salvestatud ja kokku miksitud helinditest (gümn.aste), näit. hääled loodusest, liiklusest, vms.

Aprill

Koostöö projekt „Keskaeg” (PowerPoint, Referaat)

Aprill

Kutse, plakati ja õnnitluskaardi kujundamine ja välja trükkimine erinevate arvutiprogrammide abil 5., 6., 7. klass

Aprill

Joonistamine wordi programmis 2. ja 3. klassiga

Aprill

Tantsimine vahetundide ajal koridorides TV-monitoride ees

Nutiseadmega sammude lugemise nädal

Märtsi lõpp - aprilli algus

Matemaatika peastarvutamisvõistlus 1.-3 klassile

 

Aprill

Konverentskõne/tund kohtumine kirjanikuga

Aprill

Peast arvutamine kõigis kooliastmetes

11. arpill, 2. tunni ajal.

Ülesanded QR koodidena (8. klassid)

9 - 13 aprill

Viimati muudetud: 03/04/2018 - 08:15