Lapsevanemate ja õpetajate koostööpäev

20. jaanuaril oli Tallinna Arte Gümnaasiumis lapsevanemate ja õpetajate koostööpäev.

Osalejaid oli 48 – 23 õpetajat, 25 lapsevanemat.

 

Päev algas hommikukohvi ja tervitusega, seejärel astus rahva ette Foorumteater, kes etendas kolm stseeni teemal „Õpilase nutielu“. Stseenidele järgnes elav arutlemine, kõik jäid rahule, leiti, et Foorumteater oli väga heal tasemel. Situatsioonides tabati väga täpselt  tänapäeva lapsevanema-lapse-õpetaja iseloomuomadusi ja rolle, peegeldati nende käitumisharjumusi nii, et tekkis äratundmine ja seos oma pere situatsioonidega.

Seejärel sai sõna kooli psühholoog  Rainer Mere teemal „Nutiseadmete mõju õpilase arengule“ ning kohe järgnes ka rühmatöö „ Lapsevanema ja kooli võimalused lapse nutielu mõjutamiseks“.

Pärast lõunat pöörduti muutunud õpikäsitluse radadele. Teema „Muutuv õpikäsitus kooli kontekstis“ juhatas sisse õppealajuhataja Heli Mänd, jätkusid rühmatööd „Ootused õpilasele ja spetsialistile tänapäeva ühiskonnas“ ning „Millisteks muutusteks koolielus valmistuda? Koolielu ja õppimine 12 aasta pärast“.

Päeva lõpus pakkusid osalejad mitmeid ideid, mida ja kuidas veel teha. Näiteks: tahaks et mõtted ka kuhugi jõuaksid. Võiks kaasata õpilased – igast klassist ühe ja mõne huvitava lektori. Sellised kokkusaamised on väga vajalikud ning neid võiks teha paar korda aastas.

Veel soovitati rohkem kuulata lapsevanemate arvamusi, rääkida toimunust ka lapsevanemate koosolekul, et järgmine kord oleks suurem osalus. Päevaga jäädi igati rahule, leiti, et selliseid koostegemisi peaks jätkama ning tore, et kool neid võimaldab ja korraldada võtab.

Kokkuvõttes oli lapsevanematel tore õpetajatega mõtteid vahetada ja vastupidi.

Ürituse pilte võib näha pildialbumis.

Viimati muudetud: 26/01/2018 - 13:05