Lahtiste uste päev Tallinna Arte Gümnaasiumis 18. september, 2018

Kell 18:00- 18:40 
Päevakord:
1.    Direktor S.Ebrali tervitus.
2.    Meditsiiniline teenindamine Arte Gümnaasiumis. N.Pasieko
3.    Spordiklubi Nord. T.Orav.
4.    Kooli hoolekogu 2017/18 õ a tegevuse kokkuvõte ja 2018/19 õa koosseisu kinnitamine. Hoolekogu esinaine K.Rätsep.

Lapsevanematel on võimalus 17.-18.septembril külastada ainetunde.
Eelregistreerimine klassijuhatajatele hiljemalt 14.09.
Kell 17:00- 18:00- koolivormi laat ruumis 226.
Kell 16:30 alustab tegevust Tervisekohvik ruumis 249.

Kell 18:45 
-    Klasside lapsevanemate koosolekud
-    Vestlused aineõpetajatega
 

Viimati muudetud: 17/09/2018 - 10:18