Lahtiste uste päev Tallinna Arte Gümnaasiumis

Lahtiste uste päev Tallinna Arte Gümnaasiumis 15. september, 2016

 

See on päev, kus

  • Lapsevanematel on võimalus külastada (eelnevalt klassijuhatajaga kokku leppides) ainetunde
  • Lapsevanematel on võimalus kohtuda klassijuhatajatega, aineõpetajatega jt personali liikmetega.

 

Kell 18:00- 18:40

Päevakord:

  1. Direktor S.Ebrali tervitus.
  2. Kooli hoolekogu 2015/16 õ a tegevuse kokkuvõte ja 2016/17 õa koosseisu kinnitamine. Hoolekogu esinaine K.Rätsep.
  3. Õpiabi Arte Gümnaasiumis. T.Kartau
  4. Õpilaste tervislik toitumine. A.Villems

 

Kell 18:50

-     Klasside lapsevanemate koosolekud

-     Vestlused aineõpetajatega

Viimati muudetud: 09/09/2016 - 08:28