Lahtiste uste päev

4.veebruaril 2016 toimub Tallinna Arte Gümnaasiumi Lahtiste uste päev.
Korraldus:
1.      Õppetundide külastamise võimalus kokkuleppel lapse klassijuhataja või aineõpetajaga.
2. Võimalus kohtuda aineõpetajatega 17.00 -18.00, eelneval kokkuleppel e-maili teel.
3.      Lapsevanemate üldkoosolek aulas kell 18.00 – 19.00
Päevkord:
18.00 -18.20 Lapsevanemate kohustused lähtudes Lastekaitseseadusest. Mustamäe LOV lastekaitse peaspetsialist Karin  Kuslap
18.20 -19.00 Laste ja noorte õigusrikkumised. Lääne Politseiprefektuuri noorsoopolitseinik  Mari  Loorens
4.      Klasside lapsevanemate koosolekud 19.00 – 20.00 
 

Viimati muudetud: 21/01/2016 - 19:12