Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus

4.- 5. juunil 2018 toimusid SA INNOVE „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ toetusel Rõuge muinastalus Tallinna Arte Gümnaasiumi õpetajate projektipäevad. Esimesel õppepäeval viis Viikingiretked OÜ läbi muinastehnoloogiate töötoad ja õhtul õpetas õpetaja Tiit Kobrusepp muinastoitu valmistama. Teisel koolituspäeval viidi läbi eri õppeaineid lõimiv maastikumäng. Töötubades jahvatati jahvekiviga jahu, tutvuti sepikojaga ning valati tinast muinasaegne kaelaripats. Tutvuti muinassõdalase varustusega ja visati oda. Mängiti muinasaegseid lauamänge. Peale pikka päikeselist kevadet oli taevas näha tumedaid pilvi. Õnneks oli ilm nii palju armuline, et töötubade ajal lausvihma kaela ei saatnud. Äikesevihm kestis ainult lühikest aega. Kartus, et õhtul ei õnnestu püstkojas muinastoidu valmistamise töötuba läbi viia, õnneks ei realiseerunud. Õhtul prooviti tulekivi ja -rauaga tuld üles saada. Selgus, et hilisrauaajal tule tegemine ei olnudki üldse lihtne tegevus. Toit valmistati viikingiaegse näidise järgi valmistatud needitud raudpajas, mistõttu värvus toit valmistamise käigus tumehalliks. Söögiks oli kanapugudest, läätsedest ja naerist valmistatud pajaroog. Vaatamata selle välimusele sõid seda kõik ning mõni võttis mitugi portsu, öeldes, et vaevalt neil elus veel võimalust tekib sarnast rooga maitsta. Õpetajad leidsid, et ajastukohane keskkond aitas neil palju paremini mõista tollel ajal elanud inimeste rõõme ning muresid. Usuti, et teooria õppimine läbi praktika jätab oluliselt sügavama mälumustri.

Teisel õppepäeval toimus eri õppeaineid lõimiv maastikumäng. Neljaliikmelised rühmad said enda kätte Rõuge linnamäe kaardid ning tööjuhendid. Ligi kaks ja pool tundi väldanud maastikumängu ajal läbiti vähemalt kolm kilomeetrit künklikul maastikul ning otsiti loodusesse peidetud 15 kontrollpunkti. Igas punktis saadi teavet muinasaegse Rõuge eri eluvaldkondade kohta. Sellele järgnesid küsimused, mis pärinesid 6. ja 7. klassi ainekavadest ja õpikutest ning olid otseselt seotud Rõuge looduse või inimeste poolt loodud keskkonnaga. Infot leidis ka erinevatelt infotahvlitelt. Oli lubatud kasutada ka mobiiltelefone, aga osa õpetajaid ütlesid, et nutiseadmed olid pigem segavad. Küsimused olid koostatud selliselt, et kogu mängijate tähelepanu oleks suunatud ümbrusele, infotahvlitele, suunaviitadele jne. Rohkem oli abi analüüsivõimest kui lihtsast infootsingust internetiavarustest. Õpetajad leidsid, et maastikumäng on huvitav ning õpetajate jaoks paraja raskusastmega, kuid kartsid, et õpilastele jääb see natukene raskeks. Kõige raskemateks peeti matemaatika küsimusi. Leiti, et oli hea, et iga küsimuse juures pidi mõtlema, mitte ei leidnud kohe vastuseid. See muutis mängu põnevamaks. Heaks peeti seda, et sai palju liikuda värskes õhus. Leiti, et mäng sobib hästi teadmiste kinnistamiseks. Siit tekkis mõte, et õpetajad võiksid koos koostada analoogseid mänge erineva raskusastmega ning erinevatele vanuseastmetele. Saadi ka teada, millele õppetegevuses rohkem tähelepanu pöörata. Selline mäng toetas meeskonnatööd.

Kui mingi kooli õpetajaterühm või klass soovib seda mängu mängida, siis võib seda teha. Mäng ise asub Rõuge linnamäel ja vanal asulakohal. Idee tekkis viikingiajast pärit asula rekonstrueerimisel, kui loodi muinasaegset elukeskkonda. Lisainfot leiad siit: www.muinastalu.ee

See mäng on jõukohane õpilastele alates 7. klassist ning pakub huvitavat avastamisrõõmu ka täiskasvanutele. Mängus pannakse proovile koolis õpitud tarkuste kasutusoskus reaalsetes olukordades, analüüsivõime, tähelepanelikkus jne. Samas saadakse mängus teadmisi viikingiaegse eluolu kohta piirkonnas. Maastikumäng pakub ka füüsilist koormust, kuna läbida tuleb 15 kontrollpunkti, kus asuvad peidetud lehed küsimustega. Küsimuste vastused tuleb kirjutada ristsõna lahtritesse. Kokku on 40 küsimust ja need on väga erinevatest ainevaldkondadest. Ristsõna tuleb enne väljasõitu ise välja printida: http://lingid.ee/Rougetooleht . Samast leiad ka Rõuge linnamäe ja asulakoha kaardi. Võta kaasa ka kirjutusvahend. Igas kontrollpunktis leiad vihje, kuhu peaksid edasi liikuma. Kontrollpunkti lehed on nummerdatud, st näiteks teises kontrollpunktis suunatakse sind kolmanda kontrollpunkti juurde. Kontrollpunktid on kaardil tähistatud punaste täppidega. Teekonna pikkus on ligikaudu 3 kilomeetrit ning sellel teekonnal tuleb läbida hulgaliselt tõuse ja languseid. Retkel kohtad maalilisi vaateid Rõuge järvedele ning ürgorule. Soovitan moodustada neljaliikmelised võistkonnad. Iga võistkond saab kaardi ja ristsõna. Lisaks saavad nad ka vihje esimese kontrollpunkti asukoha kohta. Võistlejad võivad need saada näiteks loosiga. Siin on valik vihjeid:

Leia üles punkt, mille kõrgus merepinnast on 173 meetrit. Sellest punktist leiad juhised.

Liigu Tindioru pervele ning leia sealt rauaallikas. Juhised leiad infotahvli tagant.

Liigu punkti, mis on järgmise võrukeelse mõistatuse vastus: liigus ja liigus, a paigast mintu ei saa. Edasised juhised leiad lähima infostendi tagaküljelt.

Liigu läbi Ööbikuoru oja teisele nõlvale. Tee äärest leiad edasised küsimused ja juhendid.

Liigu muinasaegsele asulakohale, mis asub platool. Edasised juhised leiad infostendi tagant.

Liigu linnamäe ja asula infostendini. Edasised juhised leiad infostendi tagant.

Need punktid on valitud selliselt, et võistlejate rühmad ei oleks liigselt teineteise lähedal. Mängu kestel ürita mitte kasutada vastuste leidmiseks nutiseadet, vaid püüa hoida meeled avatuna. Tihti on need vastused sinu teekonnal olemas. Ürita püsida ka matkaraja piirides ning ära tungi naabruses olevate talude hoovidesse.

Igast kontrollpunktist leiad rohelisele taustale prinditud lehed, mis on ära kiletatud.

Ristsõna edukal lahendamisel on võimalik endale vastav tunnistus alla laadida, oma nimi sisse kirjutada ning välja printida. Tunnistus asub siin: https://owncloud.arte.edu.ee/index.php/s/sRW8H9VreuE5m6y

Lehele sisselogimiseks on vaja parooli, mis on lause ristsõna kollasest veerust väikeste tähtede ja ilma tühikuteta.

Viimati muudetud: 23/08/2018 - 12:07