Loodusainete nädal 11.-15.november

 
Stendid II ja IV korrusel ( teema vesi).
Loengud energiajookidest, tervislikust toitumisest, õiglasest kaubandusest, esmaabist, narkootikumidest.
Loodusluule kogumike koostamine.
Õuesõppetunnid.
Praktiliste tegevuste tunnid.
Katsete demonstratsioonid.
Õppekäik veepuhastusjaama.
Tutvumine loodusraamatute ja ajakirjadega.
Tallinna koolide veeteemalisel viktoriinil osalemine.
Peastarvutamise võistlus kogu kooliperele.
Loodusega seotud laulude laulmine muusikatunnis.
Inglise keele tunnis maailma maade rahvuslillede tutvustamine.
jne.

 

Viimati muudetud: 12/11/2013 - 16:34