Lahtiste uste päev Tallinna Arte Gümnaasiumis

 
Lahtiste uste päev toimub 20. septembril, 2011.
 
See on päev, kus
  • lapsevanematel on võimalus külastada (eelnevalt klassijuhatajaga kokku leppides) ainetunde
  • lapsevanematel on võimalus kohtuda klassijuhatajatega, aineõpetajatega jt personali liikmetega
Kell 18.00- 19.00
 
Päevakord:
1. Kooli direktori tervitus. S. Ebral
2. Lapsevanemate kooli tutvustus. H. Mänd, Õ. Linnas
3. Ülevaade kooli hoolekogu tegevusest ja liikmete kinnitamine. K. Rätsep
4. Laste erinevused õppimises ja käitumises. T. Annuk
5. 2011/2012 õ. a suurüritused. H. Indrekans
 
Kell 19.10
  • klasside lapsevanemate koosolekud
  • vestlused aineõpetajatega
 
Viimati muudetud: 13/09/2011 - 07:55