Lahtiste uste päev ja koolivormilaat

 
Lahtiste uste päev Tallinna Arte  Gümnaasiumis
12. september 2013
See on päev, kus
  • lapsevanematel on võimalus külastada (eelnevalt klassijuhatajaga kokku leppides) ainetunde
  •  lapsevanematel on võimalus kohtuda klassijuhatajatega, aineõpetajatega, jt personali liikmetega. 
 
Kell 18.00- 18.30
 
Päevakord:
1. Uut 2013- 14 õ. a. S. Ebral
2. Kooli hoolekogu 2012/13 õ. a. tegevuse kokkuvõte. 
    Hoolekogu esindaja K. Rätsep
 
Järgnevad:
  • klasside lapsevanemate koosolekud
  • vestlused aineõpetajatega      
 
KOOLIVORMILAAT alates kella 17:00 ruumis 129
 
Viimati uuendatud 04.09.2013 17:15
Viimati muudetud: 04/09/2013 - 17:22