Külmad ilmad on vanemad seadnud valiku ette: kas saata laps kooli või jätta koju?

 
Koolid võivad õppetunnid ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on -20ºC ja madalam (1.– 6. klass) või  - 25ºC ja madalam (7.– 9. klass).
Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18ºC.
Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues: 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10ºC ja 7.–12. klassi õpilastele kuni miinus 15ºC ning mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
Oma lapsele parima otsuse teeb lapsevanem ise. 
Väljavõte Tallinna Haridusameti kodulehelt
 
 
 

 

Viimati muudetud: 06/02/2012 - 10:30