Hea 9. klassi lõpetaja!

Eeldame, et meie koolis õpinguid jätkavatel õpilastel on kõrge õpimotvatsioon ja saavutusvajadus, nad on tahtekindlad ja kohusetundlikud; taotlevad oma tegevuses tulemuslikust, on viisaka käitumisega ja lojaased oma koolile.
 
Ootame Sind 16.- 17. märtsil  Arte Gümnaasiumi  vestlustele
 
Vestlusel käsitletavad teemad:

    * miks soovin jätkata õpinguid Arte gümnaasiumis?
    * põhikooli läbimise rõõmud ja mured;
    * valikainete soovid
    * minu tugevad ja nõrgad küljed ning huvid, senised saavutused

 
Vestlusele tuleb eelnevalt registreerida telefonil 6515461;  6515463 või kodulehel.
 
Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja klassitunnistuse koopia
 
 
Vestlusvoorust edasipääsenud õpilaste nimekiri avaldatakse kooli kodulehel ja need  õpilased kutsutakse teste tegema 5. mail, 2009.a.
 Eelregistreerimine testidele telefonil 6515463 või 6515461
 
Ajakava
15.00- 15.30-  testideks registreerumine ja õppekeskkonnaga tutvumine;
15.30- 16.00- kooli õppesuundade esitlemine;
16.00- 18.00- testide täitmine matemaatikas, eesti ja inglise keeles.
 
 
 
 Testide tulemused pannakse välja kooli koduleheküljele hiljemalt 22. maiks k.a.
 Lisaks palume tutvuda ka punktiga 3 „õpilaste vastuvõtu alused Tallinna Arte Gümnaasiumis”
 
Peatse kohtumiseni!

Viimati muudetud: 23/04/2009 - 09:56