1. klassi tutvumisvestlus

 
Tallinna Haridusameti poolt Arte Gümnaasiumisse määratud lastele ja meie kooli vabadele kohtadele kandideerivatele lastele (välja arvatud meie eelkooli lapsed)
toimub 28. mail algusega kell 16.00.
Kavas:
15.45 – 16.00 kogunemine fuajees/garderoobis ja liikumine klassidesse      
16.00 – 16.20 tähelepanutest lastele klassides   
16.20 – 16.40 õppesuundade tutvustused klassides  
16.40 – 17.00 mänguline kooliküpsustest lastele, samal ajal vanematele tähelepanutesti kokkuvõte ja dokumentide, koolivormi, päevikute info  
17.00  - 17.20  Kohtumine korvpallitreeneriga spordiklassi soovijatele.
17.00 – 17.45   Joonistustund kunstiklassi soovijatele.
17.00 – 17.30   Lapsevanemal võimalus konsulteerida õpiabi spetsialistidega.
Viimati muudetud: 04/06/2013 - 14:57