Külalised Tallinna Pae Gümnaasiumist

28. oktoobril käis Artes külas Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetajate grupp, kes huvitusid meie kooli kogemustest projektipäevade korraldamises: planeerimisest, teemade valikust, õppematerjalide ettevalmistusest, õppepäeva korraldusest ja tagasiside võtmisest, aga ka
õpetajatevahelisest koostööst ja lapsevanemate kaasatusest. Õppealajuhatajad tutvustasid neile kevadise õppesuunapõhise praktika korraldust, 7. klasside praktikat Rõuge muinastalus ning põhikooli jalgpalliklasside töökorraldust ja projektitöid, samuti gümnaasiumi õppesuundadest lähtuvaid praktilisi tegevusi. I kooliastme Keskuste päeva tutvustas õp. Õnne Linnas.

Viimati muudetud: 01/11/2019 - 09:37