Külalised Leedust

5. detsembril külastas meie kooli Leedu õpetajate ja haridusametnike delegatsioon, peaaegu 40 inimest. Esmalt osalesid nad erinevates ainetundides. Edasi toimus meie kooli, õppekava, tugisüsteeme ja koostööpartnereid tutvustav loeng aulas. Külalised olid huvitatud Eesti riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevustest ja nende seosest kooli üritustega ning HEV-õpilaste õppe korraldusest koolis – Leedu õppekavas neid teemasid ei olevat. Elevust ja küsimusi tekitasid Jalgpalli Akadeemia ja gümnaasiumi jalgpalli õppesuuna töökorraldus: nende treeningute, õppimise ja elukorraldus. Tunti huvi tervishoiu õppest gümnaasiumis ja koostööst Tervishoiu Kõrgkooli ja Põhja-Regionaalhaiglaga. Põnevaks peeti õpetajate koostööpäevasid. Koostööpäev oli õpetlik ja külalisi võõrustada oli tore!

Viimati muudetud: 11/01/2019 - 09:44