Isikuandmete kaitse üldmäärus

Seoses 25.mail jõustuva Euroopa Liidu ülese isikuandmete kaitse üldmäärusega koostas Baltic Restaurants Estonia isikuandmete töötlemise korra.

Isikuandmete töötlemise kord reguleerib laste terviseandmete käsitlemist. Eesmärk: sätestada ettevõtteülesed protseduurireeglid laste terviseandmete turvalise töötlemise tagamiseks.

Isikuandmete töötlemise korda on võimalik leida Daily kodulehel.

Viimati muudetud: 17/05/2018 - 11:21