Artes käisid külas Heleni kooli õpetajad

Eelmisel nädalal vaatlesid meie 2.-6. klasside tunde Tallinna Heleni Kooli õpetajad. Heleni Koolis õpivad kuulmis-, kõne- ja nägemispuudega lapsed, kelle jaoks õpikeskkond ja õppevara on tavapärasest hoopis teistsugused, kuid veidi pikema õppeaja jooksul peavad nad saavutama riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused. Külaliste soov oli näha tegutsemas tavakooli õpilasi ja õpetajaid erinevate ainete tundides. Meie õpilaste puhul kiitsid vaatlejad iseseisva töö oskust ja kiirust, õpetajate puhul tarkust tegelda ainetunnis erineval tasemel ja erineva töötempoga õpilastega.
 

Viimati muudetud: 21/02/2019 - 13:33