Arte liitus Liikuma Kutsuva Kooliga

Tallinna Arte Gümnaasium liitus programmiga Liikuma Kutsuv Kool. Peame oluliseks laste liikumisharjumuste kujundamist ja tahame lapsi õhutada koolipäeva raames rohkem liikuma.

Tehtust:

 • vastavalt ilmastikuoludele saadame lapsi vahetundide ajal välja;
 • teenitud omatuludest rajasime kooli staadionile turnimisväljaku;
 • 2018.a kevadest toimuvad tantsuvahetunnid;
 • 2018.a rajasime kooli koridorides erinevate mänguväljakutega liikumisraja. Nüüd on õpilastel võimalus nutiseadmetes olemise asemel mängida vahetunnis kabet, twister'it, keksu, ronida ronimisseinal ning läbida aktiivseks liikumiseks "Vahetunni rallirada";
 • kooli ruumides on võimalik vahetundides mängida lauamänge, lauatennist, kasutada võimlat pallimängudeks;
 • meil on traditsiooniks saanud õpilastevahelised jõukatsumised erinevatel spordialadel sellistel üritustel nagu Arte Kuldkala, Arte Tants, Arte Rammumees;
 • õpetajate koosolekutel teeme liikumispause ja õpetame lihtsamaid venitus- ja ergutusharjutusi kolleegidele;
 • oleme teinud ettekandeid lapsevanematele väärtustamaks kodu olulisust liikumisharjumuste kujundamisel.

Käesoleva õppeaasta teisest poolest

 • pakume algkooli lastele võimalust üks kord nädalas kasutada vahetunni ajal võimlat erinevate sportlike tegevuste jaoks
 • tahame aktiivsemalt vahendada õppemetoodikaid ainetundides liikumisminutite läbiviimiseks.
 • uuel 2019/20 õa-l plaanime muuta koolipäeva korraldust, et rakendada kohustuslik õuevahetund 1. kooliastmes.
 • talvel 2019.a plaanime esmakordselt korraldada 4. klassidele suusalaagri.
 • LKK ideede väljatöötamiseks ja elluviimiseks on moodustatud töörühm.

Oleme motiveeritud selle teemal edasi tegutsema ja õppima teiste kogemustest.

KÕIK PÕNEVAD IDEED ON TERETULNUD!

Viimati muudetud: 13/02/2019 - 15:30