1.klassi vastuvõtt

Arte 2020/21 õa 1. klassid alustavad kooliteed remondiaegsel asenduspinnal Vilde tee 69 hommikuses vahetuses. Lisaks riiklikule õppekavale saavad lapsed I kooliastme jooksul inglise keele, kunsti, robootika ja ettevõtluse tunde, et II kooliastmes endale sobiv õppesuund valida.

1. klassi vastuvõtt toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“. Selleks tuleb koolikohustusliku lapse vanemal esitada ajavahemikul 1. märts kuni 15. märts 2020 Tallinna Haridusametile ühtses veebikeskkonnas või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastav taotlus.

Dokumentide vastuvõtt koolis toimub peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist tööpäeviti 9.00 – 15.00 kooli kantseleis. Nõutavate dokumentide loetelu: Vormikohane avaldus, lapse sünnitunnistuse koopia, lapsevanema isikudokumendi koopia, lapse tervisekaart (olemasolul), koolivalmiduskaart (soovituslikult), 2 dokumendifotot. Alates 15.juunist toimub vabaks jäänud õppekohtade komplekteerimine avalduste alusel ajalises järjekorras.

Viimati muudetud: 13/02/2020 - 10:02