Õpilaste toetamine TAGis

Meie koolis töötavad nii eripedagoog, õpiabi õpetajad, psühholoog, sotsiaalpedagoog kui ka HEV-koordinaator. Kõik nad teevad iga päev koostööd õpetajatega, lastevanematega ja ka koolivälise õppenõustamiskomisjoni ning lastekaitsega.  

Koolis on kaasavat haridust silmas pidades avatud kolm väikeklassi, kus põhiaineid õpitakse väikses rühmas. Oskusainetes on õpilased osa suuremast kollektiivist. Samuti korraldatakse õpilastele individuaalseid tunde ning selleks tehakse koostööd Mustamäe Laste Loomingu Majaga. Seal toimuvad tunnid üks ühele või mõneinimeselises rühmas.

Seniolematuks väljakutseks sellel aastal on uusimmigrandid, keda Arte eesti keele intensiivõppega toetab. Koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga on avatud 8.jp klass (jalgpalliklass), kuhu on tulnud mitmed õpilased vene õppekeelega koolidest. Kool toetab ka nende eesti keele oskuse arendamist, viies läbi õpiabi- ja kodutööde tegemise tunde, lisaks on osades ainetundides abiõpetaja.

1.-9. klassini toimub eesti keeles ja matemaatikas õpiabi. Tunde toimub kuni kaks korda nädalas ja neis osalevad õpiraskustega õpilased. Tunnirahu säilitamiseks on avatud rahutuba, kus keskendumisraskustega õpilastel on võimalus teisi segamata tunnitööd teha.

Õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamiseks töötab koolis sotsiaalsete oskuste ring, kuhu on oodatud 1.-6. klasside õpilased. Lisaks osalevad TAGi õpilased aktiivselt SPIN-programmis, kus läbi jalgpallitreeningute õpitakse sotsiaalseid oskusi. Sessioonidel osalevad eesti ja vene õppekeelega lapsed. See annab noortele samuti võimaluse lõimumiseks. Neile korraldatakse erinevaid üritusi. Arte gümnaasiumi õpilased on juba olnud väga tublid – artelased võitsid ühe SPIN-programmi turniiri.

Oluliseks ülesandeks Arte tugisüsteemidele on õpilaste üldpädevuste kujunemise toetamine. Selle jaoks võtakse osa erinevatest koostööprojektidest, näiteks osaleti hiljuti programmis “Hooliv klass”. Programmi eesmärgiks on õpetada oskusi ja pakkuda erinevaid kogemusi, et aidata klassist luua hoolivat meeskonda. Arte on samuti liitumas kiusamise vähendamiseks mõeldud programmiga KiVa. Progamm sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtude lahendamiseks.

Õpetajate abistamiseks korraldati 160-tunnine koolitus, mille sisuks oli õpiraskustega õpilaste tavakoolis toetamine, lisaks on koostöös Tallinna Õppenõustamiskeskusega planeeritud kaasava hariduse kohta kaks väiksemat koolitust.

Kuna eriklasiside arv on koolis suurenenud, tuli koolikeskkonna kohandamiseks ehitada lisaruum. Ruumis toimub preagu eriklassiõpe. Artesse on soetatud erinevaid vahendeid, näiteks vaheseinad ja heli summutavad kabiinid.

Arte gümnaasium on väga paindlik ning uutele väljakutsetele avatud!

Viimati muudetud: 08/03/2019 - 14:37