Terviseedendus

Tervisenõukogu tegevuskava 2018/2019

 

 

I Turvalisus ja tervislikud eluviisid

Rühma koosseis:

1.     Maris Lang – (juht) huvijuht

2.     Alje Tooming – klassiõpetaja

3.     Tiiu Kaarjärv – sotsiaalpedagoog

4.     Rainer Mere – psühholoog 

5.     Natalia Pasieko – kooliõde

6.     Katre Zirel – lapsevanem ja koostööpartner (PERH)

7.     Eliise Luks – õpilane (8.c)

8.     Markus Salm – õpilane (8.c)

II Toit ja teadlik tarbimine

Rühma koosseis:

1.     Heli Mänd – (juht) õppealajuhataja

2.     Tiina Puuste – klassiõpetaja

3.     Helen Aitai – looduõpetuse õpetaja

4.     Anett Sirgo – loodusõpetuse õpetaja

5.     Kätrin Kuus – õpilane (9.a)

6.     Eliise Luks – õpilane (8.c)

7.     Hedlin Pohlak – õpilane (8.c)

III Sport ja liikumine

Rühma koosseis:

     1.  Aivar Villems – (juht) kehalise kasvatuse õpetaja

     2.  Erik Riis – kehalise kasvatuse õpetaja

     3.  Evelin Lepa – kehalise kasvatuse õpetaja

     4. Eneli Põld – kehalise kasvatuse õpetaja

     5. Merike Strahov – kehalise kasvatuse õpetaja

 

Eesmärgid:

·     Vaimselt ja füüsiliselt terved inimesed (õpilased, õpetajad, koolitöötajad)

·     Tervislikult toituvad teadlikud inimesed (õpilased, õpetajad, koolitöötajad)

 

Kuidas seda saavutame?

·     tervisealane teavitustöö nii õpilaste, koolipersonali kui lapsevanemate hulgas;

·     turvalisuse ja liiklusalane teavitustöö;

·     esmaabialaste oskuste arendamine;

·     toitumisalase teabe kogumine ja jagamine nii õpilaste, koolipersonali kui lapsevanemate hulgas;

·     koostöö kooli toitlustajaga

·     erinevate spordiga seotud liikumiste edendamine kaasates nii õpilasi, õpetajaid kui ka lapsevanemaid

 

 

Tegevused:

·     nakkushaiguste ennetamine (vaktsineerimine, täikontroll jne)

·     terviseloengud õpilastele, võimalusel lapsevanematele

·     esmaabi osutamine (nii traumade kui vaimsete häirete puhul)

·     juhtumitega tegelemine (pedikuloos, konfliktid, enesevigastamine, ohtlik käitumine jne)

·     sotsiaalsete oskuste ring 1. – 6. klassi õpilastele

·     liikluskasvatus 1. – 6. klassis (ainetunnid, helkuripäev, jalgrattaloa õpe)

·     lapsevanema teavitamine, kui laps peab keset päeva koolist lahkuma

·     esmaabiõpetus 5. - 8. klassides

·     TN liikmete enesetäiendamine, koolitustel osalemine

·     koolitoidu küsitluste analüüsimine 2x aastas

·     õpilaste toitumisharjumuste kaardistamine I kooliastmes ja 6., 9. ja 11. klassis (on seotud tunniteemadega)

·     farmikülastus I kooliastmele koolisöökla abiga

·     toiduvalmistamise tutvustused koolisööklas II kooliastmele (sh emadepäeva puhvet)

·     retseptivõistlus (tervislik smuuti) koostöös koolisööklaga

·     loengud tervislikust toidust klassides ja lapsevanemate koosolekul, sh koostööpäev

·     tervisliku toitumise teema kõnevõistlusel

·     erinevate liikumis- ja sporditegevuste organiseerimine

·     projektiga „Liikuv kool” seotud tegevused vahetundides

 

 

 

Viimati muudetud: 01/11/2018 - 08:30