Teabekeskuse töökava 2015/2016

Eesmärgid:

 1. Rahuldada igakülgselt lugejate (õppetööga seotud) vajadusi.

 2. Võimaluste piires (järel)komplekteerida põhikogu raamatuid vastavalt uuenenud õppekavale.

 3. Varustada õpetajaid mitmekülgsete tunni läbiviimist ilmestavate materjalidega ja metoodilise kirjandusega.

 4. Korrastada põhikogu fond, kanda maha üleliigsed ja vananenud teavikud.

 5. Puhastada õpikukogu aegunud õpikutest.

 6. Kontrollida üle ja ühtlustada raamatukoguprogrammi kirjed.

 7. Kujundada õpilastes raamatukogu kasutamise oskusi.

 8. Viia läbi raamatukogutunnid 1. ja 2. klassi õpilastele

 9. Korraldada keskastme klassidele raamatukogutunde vastavalt tellimusele.

 10. Tutvustada õpilastele RIKS-i internetimoodulit ja andmebaase ESTER ja ISE .

 11. Komplekteerida 2016/2017 õppeaasta õppekirjandus ainekomisjonide tellimuste alusel vastavalt prioriteetidele ja materiaalsetele võimalustele.

 12. Väljastada õppeaasta algul õpikud põhikooli II ja III astmes isiklikult õpilastele, I astmes klassiõpetajatele. Kontrollida õpikute arvu vastavust õpilaste hulgale, vajadusel tellida juurde; õppeaasta lõpul koguda õpikud hoidlasse tagasi, kontrollida korrasolekut, parandada.

 13. Propageerida raamatuid ja lugemist, tutvustada kirjanikke ja nende loomingut.

 14. Edastada teabekeskuse infot kooli koduleheküljel ja FB lehel.

 

Tegevused:

21.08 - 01.09 Töövihikute väljastamine õpetajatele

26.08 - 04.09 Õpikute väljastamine õpetajatele ja õpilastele

01.09 - 18.09 Töövihikute müük gümnaasiumile

19.10 - 30.10 2016/2017 õppeaasta õppevara tellimuste koostamine ja

kooskõlastamine õppetoolidega.

20.10 Ettelugemispäeva organiseerimine 

11.01-29.01 Raamatusoovide nimekirja väljatöötamine.

12.02 Raamatute kinkimise päev.

13.02 - 19.02 Sõbrapäeval kingitud raamatute näitus

23.05 - 05.06 Õpikute tagastamine

Viimati muudetud: 20/10/2015 - 12:16