Kasutamine

Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukogu kasutamisest
 
Raamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus-ja teenindav personal.
 
Lugejaks registreeritakse õpilasi klassi nimekirja alusel, õpetajaid, haldus- ja teenindavat personali isikut tõendava dokumendi alusel.
 
Lugejad taasregistreeritakse alates iga aasta 1.septembrist. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist.
 
Raamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus – on tasuta.
 
Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii kohal kasutamiseks kui ka koju.
 
Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks (lugemissaali raamatud, teatmeraamatud, entsüklopeediad), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikkeja haruldasi ainueksemplare. Erandjuhul (ulatuslike referaatide , uurimistööde ja koopiate tegemiseks) laenutatakse lugemissaali teavikuid koju
1 päevaks.
 
Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on kaks nädalat, ajakirjadel, ajalehtedel ja auvistel 1 nädal. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad.
 
Lugejal võetakse laenutamise õigus hilinenud teaviku tagastamiseni.
 
Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud
asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või
tasuma nende turuväärtuse.
 
Raamatukogus ei sööda ega jooda, ollakse vaikselt.
 
Raamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugejalt võib direktori käskkirjaga teabekeskuse külastamise õiguse ära võtta.
 
 
Alus:
Haridusministri määrus nr 7, 18.03.2011 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused“

Teenused alajaotus: 

Teabekeskus
Viimati muudetud: 20/10/2015 - 10:28