Raamatukogu töökava 2017-2018

Raamatukogu töökava 2017-2018

 

Ainesektsiooni nimetus

Liikmed

Õpetaja ametijärk

Ainesektsiooni juhataja

Raamatukogu

Ade Soon

raamatukoguhoidja

Ade Soon

 

Aineringid:

Ainesektsioon

Ringi nimetus

Juhendaja nimi

Tundide arv nädalas

 

 

 

 

 

Ainekomisjoni eesmärgid lähtuvalt eelmise õppeaasta tegevuse tulemuste analüüsist ja kooli õppekasvatustegevuse eesmärkidest

Rahuldada igakülgselt lugejate (õppetööga seotud) vajadusi.

Võimaluste piires (järel)komplekteerida põhikogu raamatuid vastavalt uuenenud õppekavale.

Varustada õpetajaid mitmekülgsete tunni läbiviimist ilmestavate materjalidega ja metoodilise kirjandusega.

Korrastada põhikogu fond, ainesektsioonide nõusolekul kanda maha võimalikult palju üleliigsed ja vananenud teavikuid, et oleks vähem kolida.

Ainesektsioonide nõusolekul kanda maha võimalikult palju üleliigsed ja vananenud õpikuid, et oleks vähem kolida.

Kontrollida üle ja ühtlustada raamatukoguprogrammi kirjed.

Kujundada õpilastes raamatukogu kasutamise oskusi.

Viia läbi raamatukogutunnid 1. ja 2. klassi õpilastele

Korraldada keskastme klassidele raamatukogutunde vastavalt tellimusele.

Tutvustada õpilastele RIKS-i internetimoodulit ja andmebaase ESTER ja ISE .

Komplekteerida 2017/2018 õppeaasta õppekirjandus ainekomisjonide tellimuste alusel vastavalt prioriteetidele ja materiaalsetele võimalustele.

Väljastada õppeaasta algul õpikud põhikooli II ja III astmes isiklikult õpilastele, I astmes klassiõpetajatele. Kontrollida õpikute arvu vastavust õpilaste hulgale, vajadusel tellida juurde; õppeaasta lõpul koguda õpikud hoidlasse tagasi, kontrollida korrasolekut, parandada.

Propageerida raamatuid ja lugemist, tutvustada kirjanikke ja nende loomingut.

Edastada teabekeskuse infot kooli koduleheküljel ja FB lehel.

 

 

I Käsitletavad metoodilised teemad

Aeg

Probleem, valdkond, üritus

Vastutaja

 

 

 

 

II Planeeritud ainet propageerivad üritused

Aeg

Ürituse nimetus

Kellele suunatud (märkida vanuseaste, kl.)

Peakoordinaator

( nimeliselt)

23.08-07.09.

 

Töövihikute väljastamine

õpetajatele

Ade Soon

23.08-15.09

Õpikute väljastamine

õpetajatele ja õpilastele.

Ade Soon

01.09-15.09

Töövihikute müük

10.-12.klassile

Ade Soon

23.10-31.10

2018/2019 õppeaasta õppevara tellimuste koostamine.

ainesektsioonidele

Ade Soon

04.01-22.01

Raamatusoovide nimekirja väljatöötamine

1.-12.klasside õpilastele

Ade Soon

15.02

Raamatute kinkimise päev

4.-12. klass. Samal nädalal mõne tunni ajal 1.-3. klass.

Ade Soon

19.02-23.02

Sõbrapäeval kingitud raamatute näitus

Õpilastele ja õpetajatele

Ade Soon

21.05-07.06

Õpikute tagastamine.(Kolimise korral lükkub augustisse)

 

Õpilastele ja õpetajatele

Ade Soon

Viimati muudetud: 25/09/2017 - 11:26