Pikapäevarühm

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühma eesmärgid:

·     aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;

·     arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

·     kujundada vastutustunnet ja iseseisva töö harjumusi;

·     organiseerida  käelisi ja mõtlemist  arendavaid   tegevusi   (joonistamine ja meisterdamine, lauamängude mängimine, lugemine, arendavate töölehtede täitmine);

·     organiseerida aktiivset puhkust ja liikumismänge õues;

·     abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

·     võimaldada täiendavat toidukorda.

 

Pikapäevarühm on tasuline. Arve tuleb järgneva kuu alguses lapsevanema e-mailile, tasu arvestamise aluseks on õpilase kohalkäimise märkimine pikapäevarühma päevikus.

Pikapäevarühma tasu on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga  23.05.2016 nr HA-4/26

Kehtestada alates 1. septembrist 2016 Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasu alljärgnevalt:

 

Jrk nr

Teenus

Ühik

Hind käibemaksuta €

Käibemaksu määr %

Lõpphind €

1.1.

Pikapäevarühm (rühmas 16 õpilast)

Tund

0,92

Ei ole käive käibemaksuseaduse mõistes

0,92

Tunnistada kehtetuks 01.septembrist 2016 Tallinna Haridusameti juhataja 29. detsembri 2014 käskkiri nr HA-4/69

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Pikapäevarühma tegevusest võtavad osa  1.klassi  õpilased.

Avaldus tasulise pikapäevarühmaga liitumiseks

Pikapäeva söögiraha  1.34€ päev  makstakse ülekandega igakuiselt eelneva kuu 25. kuupäevaks. Enammakstud söögiraha jääb järgmise kuu ettemaksuks.

Toiduraha maksekorraldusel e märkida:

Saaja: Baltic Restaurants Estonia AS

Arveldusarve nr : EE591010220198171226

Selgitus: Õpilase nimi, klass, kool, söögipäevade arv, kuu

 

I trimestril on pikapäevarühma koduklassiks ruum 107. Pealelõunasel ajal toimetavad lapsed ka Päikesesaalis, õues või mõnes suuremas klassiruumis.

 

Hommikul 8:00-8:45 
Teisipäev – õp. R.Lilleberg  
Kolmapäev, neljapäev, reede – õp. T.Puuste 
Pealelõunal 13:00-16:00 
Esmaspäev – õp. I.Demjanovskaja 
Teisipäev – õp. H.Raidlepp-Reidak 
Kolmapäev - õp. O.K.Jefimova 
Neljapäev – õp. Õnne Linnas

 

Pikapäeva söögiraha  1.34€ päev  makstakse ülekandega igakuiselt eelneva kuu 25. kuupäevaks. Enammakstud söögiraha jääb järgmise kuu ettemaksuks.

Toiduraha maksekorraldusel e märkida:

Saaja: Baltic Restaurants Estonia AS

Arveldusarve nr : EE591010220198171226

Selgitus: Õpilase nimi, klass, kool, söögipäevade arv, kuu

Teenused alajaotus: 

Pikapäevarühm
Viimati muudetud: 07/09/2017 - 11:18