Eelkool


Tallinna Arte Gümnaasiumis alustab 3. oktoobril 2017 tööd 
koolivalmidust toetav EELKOOL
kõigile 6.- 7. aastastele lastele, kes sügisel 2018 kooli tulevad.
Eriti oodatud on meie piirkonna lapsed, kes soovivad õppima asuda meie kooli.

Eelkooli eesmärgiks on:
aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks;
anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes;
tutvustada õpikeskkonda, kus laps alustab oma kooliteed.

 

Eelkooli tunnid toimuvad 1 kord nädalas
teisipäeviti või kolmapäeviti 16.00 – 18.30.

 

Kavas on 4 tegevustundi (à 30 min), kus tegeldakse lugemise, kirjutamise, matemaatika ja laulmisega ning arendatakse käelist tegevust. Tundide vahel on mängupausid.

 

Osalustasu 36€, sh kohatasu 4€ . Lapse põhjendatud puudumise korral tehakse tasaarveldus järgmisel kuul.

 

Eelkooli saab registreeruda, täites kodulehel oleva avalduse. Digiallkirjastatud avaldus saata heli.mand@arte.edu.ee, allkirjastatud avalduse võib faksida 6515462 või tuua kooli kantseleisse 8.00 – 16.00 6515462 hiljemalt 25. septembriks 2017.

28. septembril 2017 kell 19.00 toimub eelkooli lastevanemate koosolek, kus täpsustatakse rühmade nimekirjad ja saab infot vajalike töövahendite kohta eelkooli õpetajalt. 


Avalduse leiate antud veebilehe lõpus.
Asjade nimekiri, mis peavad eelkooli tulles kaasas olema, asub siin


Olete oodatud!

 

 

Teenused alajaotus: 

Eelkool
Viimati muudetud: 07/09/2017 - 11:19