Õpilaspilet

Õpilaspileti väljastamise kord

 

Tallinna Arte Gümnaasium on elektroonilise õpilaspileti väljaandmisel lähtunud järgmistest dokumentidest: haridus- ja teadusministri 13.08.2010.a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”; haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”; Tallinna Arte Gümnaasiumi direktori 11.11.2015. a käskkiri nr 20-õ.

Lähtudes eelpooltoodud õigusaktidest, on õpilaspilet Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilase isikut ja õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja õppeasutus pärast tema arvamist direktori käskkirja alusel kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspiletile on kantud järgmised andmed: kooli nimi, õpilase ees-ja perekonnanimi, õpilase isikukood.

Õpilaspilet kehtib Tallinna ühistranspordis tasuta piletina, kooli raamatukogu lugejakaardina ning on aluseks tasuta koolilõuna väljastamisel.

Õpilased, kes tellivad õpilaspileti esimest korda, saavad selle tasuta.

Õpilaspileti ( ka dublikaadi) saamiseks peab õpilane saatma  e-kirja teel oma pildi e-mailile: madis.ait@arte.edu.ee .

Alates 2017. aastast on e-õpilaspileti ehk koolikaardi kadumise või purunemise korral  lapsevanemal võimalik tellida lapsele e-õpilaspileti duplikaat ekoolist. Õpilaspileti duplikaat on tasuline. Duplikaat maksab 4,20 eurot.

Selleks tuleb sisse logida ekooli keskkonda (http://ee.ekool.eu), avada kasutaja seaded (hammasrattaga ikoon lehe päises) ja edasi koolikaart. Sealt saab jälgida oma lapse e-õpilaspileti kasutust koolimajas ja teha tellimus e-õpilaspileti koopiale, makstes kaardi eest pangalingiga.

Kui lapsevanemal ei õnnestu tellimuse vormistamine ekoolis, on võimalik tellida õpilaspilet Tallinna Arte Gümnaasiumi Sihtasutuse kaudu.

Tallinna Arte Gümnaasiumi SA kontonumber on EE712200001120188283. Selgituseks tuleb märkida: õpilaspilet, klassi number, õpilase nimi.

Selleks tuleb saata isiku foto ja digitaalselt allkirjastatud „Avaldus õpilaspileti dublikaadi väljastamise kohta” kooli e-mailile madis.ait@arte.edu.ee

Avalduses märkida õpilase ees- ja perekonnanimi ning õppeaasta ja klassinumber.

Foto peab olema jpg formaadis, suurusega alla 1MB, külgede suhe 4:5 (dokumendifoto). Failinimeks- õpilase isikukood.jpg.

Õpilaspileti kehtivusaega pikendab õppeaasta algul klassijuhataja.

Koolist lahkumise korral muutub Tallinna Arte Gümnaasiumist saadud õpilaspilet kehtetuks.

Viimati muudetud: 06/03/2018 - 13:10