Õpilaspilet

Alates 2017. aastast e-õpilaspileti ehk koolikaardi kadumise või purunemise korral on lapsevanemal võimalik tellida lapsele e-õpilaspileti duplikaat eKoolist. Selleks tuleb sisse logida eKooli keskkonda (http://ee.ekool.eu), avada kasutaja seaded (hammasrattaga ikoon lehe päises) ja edasi koolikaart. Sealt saab jälgida oma lapse e-õpilaspileti kasutust koolimajas ja teha tellimus e-õpilaspileti koopiale, makstes kaardi eest pangalingiga. E-õpilaspileti saab laps kätte koolist.

Tallinna Arte Gümnaasium on elektroonilise õpilaspileti väljaandmisel lähtunud järgmistest dokumentidest: haridus- ja teadusministri 13.08.2010. a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”, Tallinna Arte Gümnaasiumi direktori 11.11.2015. a käskkiri nr 20-õ.

  1. Lähtudes eelpooltoodud õigusaktidest on õpilaspilet Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilase isikut ja õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel.

  2. Õpilaspiletile on kantud järgmised andmed: kooli nimi, õpilase ees-ja perekonnanimi, õpilase isikukood.

  3. Õpilaspiletil olev foto ja „Õpilaspileti avaldus” saadetakse koolile digitaalselt e-mailile madis.ait@arte.edu.ee. Pilt peab olema jpg formaadis, suurusega alla 1MB, külgede suhe 4:5 (dokumendifoto). Failinimeks: õpilase isikukood.jpg. E-mailis märkida õpilase ees- ja perekonnanimi ning õppeaasta ja klassinumber.

  4. Õpilased, kes teevad õpilaspileti esimest korda, saavad selle tasuta. Õpilaspileti duplikaat on tasuline. Duplikaadi maksumus 3,60 eurot tuleb kanda üle Tallinna Arte Gümnaasiumi SA kontole EE712200001120188283. Selgituseks tuleb märkida: Õpilaspilet, klassi number, õpilase nimi.

  5. Õpilaspilet kehtib kuni üheksanda klassi lõpuni. Selle kehtivusaega tuleb pikendada igal aastal klassijuhataja juures. Astudes kümnendasse klassi tuleb taotleda uus õpilaspilet, mille kestvus on kaheteistkümnenda klassi lõpuni, mida tuleb uuendada igal aastal klassijuhataja juures.

  6. Rikutud, hävinud, kadunud või varastatud õpilaspileti korral esitab lapsevanem kooli kirjaliku taotluse (taotluse vorm lisatud) uue õpilaspileti saamiseks, mida tuleb saata madis.ait@arte.edu.ee e-mailile. Uus õpilaspilet on tasuline (vaata punkti 4).

  7. Peale raha laekumist Tallinna Arte Gümnaasiumi SA kontole, tellitakse nädala jooksul uus õpilaspilet.

  8. Valmis õpilaspileti saab õpilane kätte klassijuhataja käest.

  9. Koolist lahkumise korral muutub Tallinna Arte Gümnaasiumist saadud õpilaspilet kehtetuks.

  10. Tallinna Arte Gümnaasiumis väljastatud õpilaspilet kehtib Tallinnas ühistranspordis tasuta piletina ning asendab koolis raamatukogu lugejakaarti.

 

 

Viimati muudetud: 01/08/2017 - 12:43