Õpilaspilet

Õpilaspileti väljastamise kord

 

Tallinna Arte Gümnaasium on elektroonilise õpilaspileti väljaandmisel lähtunud järgmistest dokumentidest: haridus- ja teadusministri 13.08.2010.a määrus nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”; haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”; Tallinna Arte Gümnaasiumi direktori 11.11.2015. a käskkiri nr 20-õ.

Lähtudes eelpooltoodud õigusaktidest, on õpilaspilet Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilase isikut ja õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja õppeasutus pärast tema arvamist direktori käskkirja alusel kooli õpilaste nimekirja.

 

Õpilaste lastevanemad, kes tellivad õpilaspileti esimest korda, saavad seda teha järgmisel veebilehel: opilaspilet.valnes.ee. Esmase õpilaspileti tellimine on tasuta (vaata juhendit).

Õpilaspileti kadumisel selle duplikaati saab tellida eKoolis (vaata juhendit)

Tellitud õpilaspileti saab kätte klassijuhataja käest, kui see on jõudnud postiga kooli. Juhul kui kättesaadud õpilaspiletiga esineb probleeme, palume pöörduda emailile IT@arte.edu.ee

 

Õpilaspiletile on kantud järgmised andmed: kooli nimi, õpilase ees-ja perekonnanimi, õpilase isikukood. Õpilaspilet kehtib Tallinna ühistranspordis tasuta piletina, kooli raamatukogu lugejakaardina ning on aluseks tasuta koolilõuna väljastamisel.


Õpilaspileti kehtivusaega pikendab klassijuhataja iga õppeaasta alguses.

Koolist lahkumise korral muutub Tallinna Arte Gümnaasiumist saadud õpilaspilet kehtetuks.

 

Viimati muudetud: 04/11/2019 - 11:35