Koorilaager TÜGis

17. veebruaril käis Arte segakoor Tallinna Ühisgümnaasiumis laulupeo kooriproovis. Ühisgümnaasiumi lauljad ja nende dirigent Aade Erits võtsid meid oma kogenenud tiiva alla ning nõustusid meiega harjutama.

Vaatamata sellele, et proov algas kell 12:00 ning lõppes 17:00, polnud keegi väsinud ega tüdinud. Võtsime läbi kõik laulud, mis ettelaulmiseks on vaja selgeks saada ning harjutasime neid häälerühmadega eraldi ja siis kogu kooriga.  

Meie väikesest koorist sai koos Ühisgümnaasiumi omaga suur, nendega üheslaulmine aitas meid palju edasi.

Viimati muudetud: 22/02/2019 - 14:14

Artes käisid külas Heleni kooli õpetajad

Eelmisel nädalal vaatlesid meie 2.-6. klasside tunde Tallinna Heleni Kooli õpetajad. Heleni Koolis õpivad kuulmis-, kõne- ja nägemispuudega lapsed, kelle jaoks õpikeskkond ja õppevara on tavapärasest hoopis teistsugused, kuid veidi pikema õppeaja jooksul peavad nad saavutama riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused. Külaliste soov oli näha tegutsemas tavakooli õpilasi ja õpetajaid erinevate ainete tundides. Meie õpilaste puhul kiitsid vaatlejad iseseisva töö oskust ja kiirust, õpetajate puhul tarkust tegelda ainetunnis erineval tasemel ja erineva töötempoga õpilastega.
 

Viimati muudetud: 21/02/2019 - 13:33

Lehed