Lahtiste uste päev

Lahtiste uste päev Tallinna Arte Gümnaasiumis

 

15. september 2015

See on päev, kus

  • lapsevanematel on võimalus külastada (eelnevalt klassijuhatajaga kokku leppides) ainetunde

  • lapsevanematel on võimalus kohtuda klassijuhatajatega, aineõpetajatega jt personali liikmetega.

Kell 18.00- 18.30

Päevakord:

  1. Tervitus ja uute õpetajate tutvustamine.

õppealajuhataja L.Kivisäk

  1. Arte Gümnaasiumi hindamisjuhend.

õppealajuhataja H.Mänd

  1. Kooli hoolekogu 2014/ 15 õ. a. tegevuse

kokkuvõte. Hoolekogu esimees K. Rätsep.

Kell 18.30

  • klasside lastevanemate koosolekud

  • vestlused aineõpetajatega

Kell 17:00

  • Koolivormilaat

 

Viimati muudetud: 21/10/2015 - 11:34