HUVITAVA KOOLI õppepäev Arte ja partnerkoolide õpetajatele 16.06.2015

 
Lõiminguline Tallinna vanalinna teemaline teabepäev 16.06.2015 konkursi  „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming  kooli õppekava rakendamisel“ raames.
Päevakava:
9.00 -9.10 sissejuhatus   
9.10 - 10.30 Ajalugu läbi kunstiteoste. Liis Reier 
10.30-10.45 kohvipaus 
10.45 -12.15  Indrek Hargla looming ja Tallinna vanalinn.
Silme Gutman 
12.15 -13.00 lõuna 
13.00 -14.30 Joonistame vanalinna. Jüri Mäemat, Heli Mänd  
14.30 -14.45 paus 
14.45 - 16.15 Käsitöömeistrid keskaegss Tallinnas. Arvis Kiristaja, Tiit Kobrusepp 
16.15 - 16.30 kokkuõte 
Teemad, esinejad, metoodikad, seos riiklike õppekavadega:
1. „Ajalugu läbi kunstiteoste“ - Võsu Põhikooli ajalooõpetaja Liis Reier. Kunstiteoste kui illustreeriva õppematerjali kasutamine ajalootunnis. Loeng ja praktiline ülesanne koolitusruumis. Lõiming: ajalugu+ kunstiajalugu.
 
2. „Tallinna vanalinn ja käsitöömeistrid Indrek Hargla loomingus“ Tallinna Laagna Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Silme Gutman. Loeng ja õuesõppe tund vanalinnas. Lõimining: kirjandus+ajalugu+kunstiajalugu
3.. „Joonistame Tallinna vanalinna“ - Tallinna Arte Gümnaasiumi kunstiõpetaja Heli Mänd ja Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Jüri Mäemat. Praktilise kunstitunni läbiviimine Tallinna vanalinnas, tutvudes erinevate keskaegsete ehitistega: elamud Rüütli tänaval, Kuninga tänaval, Niguliste ja Pühavaimu kirik, Raekoda. Perspektiivi- ja proportsiooniõpetus, ehitusstiilid, tüüpilised detailid, legendid. Praktiline töö vanalinnas Lõiming: kunst+ ajalugu+ kirjandus.
4 „Käsitöömeistrid keskaegses Tallinnas“ - Tallinna Arte Gümnaasiumi tehnoloogiaõpetaja Tiit Kobrusepp, ajalooõpetaja Arvis Kiristaja ja käsitööõpetaja Eda Idnurm. III kooliastme projektõpe käsitöö- ja tehnoloogiaõpetuses ning kunstiõpetuses: tehnoloogiaõpetuses ehete ja relvamakettide meisterdamine, käsitöös ja kodunduses ajaloolises kostüümis nukkude ja keskaegsete peakatete valmistamine, keskajal kasutusel olnud toiduaineid kasutavate retseptidega tutvumine, toiduvalmistamine nende järgi, ravimtaimedega tutvumine. Õppeaineid lõimides luua terviklik nägemus vanalinna elanike eluolust ja tööst ajal, mil Tallinn oli edukas hansalinn. Loeng koolitusruumis. Lõiming: ajalugu+ käsitöö/kodundus+ tööõpetus+kunst.
 
 

Viimati muudetud: 05/06/2015 - 09:33