23. veebruari aktuste ajad

 
8:55   4.-6. klass     
10:00 1.-3. klass       
11:05 7.-9. klass  
12:10 10.-12. klass
 
Kõigil klassidel on 5 tundi, tunnid on tavapikkusega, söögivahetunnid nagu ikka.
Riietus must-valge või rahvariided.
Vaba aja riietes õpilasi aulasse ei lubata, nemad on aktuse ajal tunnis.
Ringitunde ja pikapäevarühma ei toimu
Viimati muudetud: 27/02/2012 - 08:30