Nõmme Noortemaja otsib noori näitlejaid

 
Nõmme Noortemaja otsib noori näitlejaid vanuses 15-18 (9-12. klass). Proovid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.45-21.00 aadressil Nurme 40. Meie noortest näitlejatest on kujunenud sõpruskond, kellega koos saab osaleda erinevatel festivalidel ja teatriga seotud projektidel. Ringi tasu on 14 eurot kuus. 
 
Teatri tegevuse eesmärgid:
• läbi praktilise teatritegevuse (mängu) annab võimaluse eneseavastamiseks – oma isiksuse mõistmiseks ja mitmekülgseks arendamiseks 
• loovust, empaatiavõimet, probleemilahendamise oskust, esinemisjulgust suhtlemisoskust äratab huvi teatri kui kunstiliigi vastu 
 
Paralleelselt näidendi õppimisega tutvume ühtlasi näitlejameisterilikkuse põhialustega: 
• Tähelepanu ja keskendumine 
• Suhtlemine partneriga, kuulamine 
• Liikumismängud 
• Rollimängud 
• Lavakõne 
• Omaloomingulised jutud 
• Improvisatsioon 
 Kui pakub huvi, siis võta ühendust janetkask@gmail.com või telefonil 56693189
 
Viimati muudetud: 18/10/2011 - 15:14