Õpilased ja lapsevanemad!

 
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega viivad ellu programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“, mille eesmärgiks on tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks. Teie osavõtt selleteemalisest noorsootöö küsitlusuuringust on väga oluline.
 
 
Õpilased

Poliitikauuringute keskus Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskus paluvad Teie abi, et uurida, millistes noorsootöö tegevustes (huviringid, noortekeskused, malevad, noorteorganisatsioonid jms) noored osalevad, kui sageli ja miks. Uuringu tulemused aitavad planeerida noorte vaba aja veetmise võimalusi nii, et need oleksid paremini kooskõlas noorte huvide ja ootustega. Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 45 minutit.

Küsitlusankeedi leiavad õpilased alltoodud linkidel:  
eesti keeles: http://ankeet.klaster.ee/noored
vene keeles: http://ankeet.klaster.ee/noored_rus

Küsimustiku täitnute vahel loositakse välja auhinnad: 10 sulgpallikomplekti, 10 lendavat taldrikut, 8 tassi ja 20 võtmehoidjat.

Küsimustik on avatud  06.-27. oktoobrini 2011.

Lapsevanemad

Poliitikauuringute keskus Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskus paluvad Teie abi, et uurida, millistes noorsootöö tegevustes (huviringid, noortekeskused, malevad, noorteorganisatsioonid jms) noored osalevad, kui sageli ja miks ning millised on lastevanemate ootused noorsootööle. Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 15 minutit.  

Lastevanematele mõeldud ankeedi leiab alltoodud linkidel:
eesti keeles: http://ankeet.klaster.ee/lapsevanemad
vene keeles: http://ankeet.klaster.ee/lapsevanemad_rus

Küsimustik on avatud  06.-27. oktoobrini 2011.

Küsimuste ja/või probleemide korral võib pöörduda: noorteseire@praxis.ee.
 

Viimati muudetud: 11/10/2011 - 11:06