Lahtiste uste päev Tallinna Arte Gümnaasiumis 14. september 2010

See on päev, kus
-        lapsevanematel on võimalus külastada (eelnevalt klassijuhatajaga kokku leppides) ainetunde
-        lapsevanematel on võimalus kohtuda klassijuhatajatega, aineõpetajatega, jt personali liikmetega.
 

17:00 - 18:25 ja pärast üldkoosolekut toimub koolivormilaat, kus on võimalik odavamalt osta koolivormi esemeid.

Kell 18.30- 19.15
Päevakord:
1.   Üldinfo:                                                        
·       Tasemetöödest                                       H. Mänd
·       Riigieksamitest                                      L. Kivisäk
·       uute õpetajate tutvustamine                   S. Ebral
2. Kooli hoolekogu 2009/ 10 õ. a. tegevuse     
    kokkuvõte                                               hoolekogu esindaja
3. Õpilaste õpimotivatsiooni arendamise
    Meetodid.                                                       M. Reisner
 
 
Kell 19.20
-        klasside lastevanemate koosolekud
-        vestlused aineõpetajatega      

Viimati muudetud: 10/09/2010 - 10:01