Lugupeetud Arte Gümnaasium lapsevanemad!

Tallinna Spordi ja Noorsooamet ja Tallinna Haridusamet on läbi viimas uuringut Tallinnas elavate ja õppivate noorte hulgas nende osalemise kohta noorsootöös.

Soovime selle uuringuga:

•          saada ülevaade noorte soovidest ja ootustest vaba aja veetmisel,
•          õppida üksikasjalikult tundma osalemist noortele mõeldud tegevustes ning organisatsioonides,
•          hinnata noorte rahuolu pakutavate võimalustega,
•          hinnata noorsootöö tulemuslikkust eri rahvusest noorte lõimimisel ühiskonda.
 
Sama uuringu ühe osana soovime küsitleda ka lapsevanemaid eesmärgiga saada ülevaade nende rahulolust ja arvamustest noortele pakutavate võimaluste kohta.
 
Küsimustikud leiate:
 
Kogutavate andmete põhjal ei ole võimalik kindlaks teha, kes vastanud lastevanematest on millise vastanud õpilase vanem.
Viimati muudetud: 04/03/2010 - 17:29