Lugupeetud lapsevanemad!

Lugupeetud lapsevanemad! 
4. veebruaril toimub Tallinna Arte Gümnaasiumis
 
LAHTISTE USTE PÄEV.
 
Päevakord:
17.00-18.00 lapsevanemate kohtumine aineõpetajatega, sh parandusõppe õpetaja ja logopeed (registreerumine õppealajuhatajate e-mailil)
 
18.00 Aulas:
1. Kooli korralduslikud küsimused. Direktor S. Ebral
2. Projekti „Solidaarne kool” tutvustus. AS „Humana Eesti” esindaja M.H. Kaber
3. Loeng „Interneti ohtudest lastele”. K. Pihl
 
19.15  Klasside lastevanemate koosolekud.
 
 

 

Viimati muudetud: 01/02/2010 - 10:00