Info seoses külmade ilmadega ...

 
Lugupeetud lapsevanemad ja õpilased,
vaatamata külmale talveilmale on koolimaja ruumid soojad ja tunnid toimuvad, kui klassis on kohal üle poole õpilaste arvust.
Meie laste suur enamus ei ela koolist kaugel ja ei pea bussi ootama, seega ei ole põhjust rakendada sotsiaalministri määrust, mille alusel võib õppetunnid ära jätta kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20°C ja madalam 1.-6. klassis;
2) miinus 25°C ja madalam 7.-9. klassis.
Lapse kooli saatmise või mitte saatmise üle otsustavad lapsevanemad. 
 
 
Viimati muudetud: 29/01/2010 - 13:44