IV LOODUSAINETE PÄEV

23. oktoobril 2009 toimub traditsiooniline loodusainete päev.

Kõik klassid tulevad kooli kell 8.55 (teiseks tunniks). Edasi toimuvad tegevused aulas, võimlas ja  klassiruumides. Aulas toimuvad loengud. Võimlas tegutseb Teadusteater.

Klassiruumides toimub peastarvutamise võistlus ja lisaks tähelepanuvõistlus.

Tegevuste ajakava:

Kellaaeg:           AULA:                  VÕIMLA:              KLASSIRUUM:

 8.55-9.40        10.-12.klass              4.-6.klass                    7.-9.klass

10.00-10.45     4.-6.klass               7.-9.klass                     10.-12.klass

11.05-11.50    7.-9.klass            10.-12.klass                       4.-6.klass

Kell 12.00 jätkub klassijuhataja tund, kus tehakse kokkuvõtted I kooliveerandist ja I – IX klass saab kätte tunnistused.

Head meelelahutust ja kasulikke teadmisi!

Loodusainete komisjon
 

Viimati muudetud: 16/10/2009 - 14:58