Lahtiste uste päev Tallinna Arte Gümnaasiumis

 

15. september 2009

See on päev, kus
-    lapsevanematel on võimalus külastada (eelnevalt klassijuhatajaga kokku leppides) ainetunde
-    lapsevanematel on võimalus kohtuda klassijuhatajatega, aineõpetajatega, jt personali liikmetega.

Kell 18.00- 18.45
Päevakord:
1.    Üldinfo:                                                        
•    Tasemetöödest                                                               H. Mänd
•    Riigieksamitest                                                                L. Kivisäk
•    uute õpetajate tutvustamine                                           S. Ebral
2. Kooli hoolekogu 2008/ 09 õ. a. tegevuse     
    kokkuvõte                                                                           hoolekogu esindaja
3. Tugisüsteemidest                                                            A. Lepamäe
4. Liiklusprojekt Arte Gümnaasiumis                              H. Ainjärv

Kell 18.50
-    klasside lastevanemate koosolekud
-    vestlused aineõpetajatega  
 

Viimati muudetud: 09/09/2009 - 08:40