Projekt – Noor, enne kui jood, mõtle!

Alkoholi tarbimine ning joobes avalikus kohas viibimine toob kaasa väärteomenetluse ning rahatrahvi.
 

Põhja prefektuuri politseikadetid viivad aprillis-mais läbi politsei ennetusürituse, mille eesmärk on teavitada alaealisi alkoholi tarbimisega kaasnevatest tagajärgedest, mis on mõnigi kord tõsisemad kui halb enesetunne või  peavalu  järgmisel hommikul üles ärgates.

Preventatiivse ürituse korraldamise ajendiks oli politseistatistika, mis näitab nende juhtumite sagenemist, kus alaealised on rikkunud Alkoholiseadusest tulenevaid seaduse paragrahve - eriti pööraks tähelepanu alkoholi tarbimisele alaealiste poolt, mis on viimase kolme aasta kõrgeim.

Siinkohal olekski paslik välja tuua 2008 aasta 12-ne kuu statistika: Alkoholiseaduse rikkumist alaealiste poolt registreeriti Põhja Politseiprefektuuris kokku 2843. Sellest alkohoolse joogi tarbimist alaealiste poolt registreeriti kokku 2305 korral (sh 516 alkohoolse joogi tarbimise eest avalikus kohas või avalikku kohta joobunud olekus ilmumine ja 22 alkohoolse joogi ostmist alaealiste poolt). Siinkohal tuletame veel meelde, et ka alkoholi omamine alaealisena on keelatud.

Samas võib kriminaalvastutusele võtta täisealise isiku, kes nooremat, kui kaheksateistaastast isikut kallutab alkoholi tarvitamisele. Selliste isikute suhtes rakendatakse aga tunduvalt karmimat meedet - karistuseks võib kohus neile määrata rahalise karistuse. Majoriteet, kes rikub eelpool mainitud Alkoholiseadusest tulenevaid paragrahve on küllaltki noored, vanuses 14 - 17 aastased.

Kampaania koostööpartnerid on kolm noorteportaali Fame, Mängukoobas ning Lastekas.

Manitseva sisuga plakatid ilmuvad Lõuna politseiosakonna piirkonda jäävatesse koolidesse.

Noor, enne kui jood, mõtle! - ei ole otstarbekas oma elu alustada politsei karistusregistris.

Viimati muudetud: 23/04/2009 - 11:41