9. klassi lõpetaja!

Ootame kõiki põhikooli lõpetajaid, kes soovivad kandideerida Tallinna Arte Gümnaasiumi 10.klassi
16. ja 17. märtsil tutvumisvestlusele.
 

Eeldame, et meie koolis õpinguid jätkavatel õpilastel on suur õppimistahe, vastutustunne, nad on orienteeritud headele tulemustele ning käituvad viisakalt. Ootame tulevastelt gümnasistdelt ka aktiivset osalemist tunnivälises tegevuses.
 
 Vestleme järgmistel teemadel:
• Miks soovid jätkata õpinguid Arte Gümnaasiumis?
• Milliseid valikaineid soovid õppida?
• Põhikooli läbimise rõõmud ja mured.
• Sinu tugevad küljed.
• Sinu huvialad, senised saavutused.
Vestlusele tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 6515461 või 6515463

Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja klassitunnistuse koopia.
Kõigi Arte Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega, kes soovivad jätkata meie koolis,
toimuvad vestlused 28.-30. aprillini.
 
Vestlusvooru edukalt läbinud õpilaste nimekiri avaldatakse kooli kodulehel ja neid oodatakse 5. mail 2009 teste tegema.
Eelregistreerimine testidele telefonidel 6515461 ja 6515463.
 
Ajakava 05.05.2009:
15:00 – 15:30 -  testideks registreerumine ja õpikeskkonnaga tutvumine;
15:30 – 16:00 - kooli õppesuundade esitlemine;
16:00 – 18:00 - eesti keele, matemaatika ja  inglise keele testide kirjutamine.
 
Testide tulemused pannakse välja kooli koduleheküljele hiljemalt 22. mail 2009.
NB! Palume kõigil, kes registreerusid 10. klassi Arte kodulehe kaudu, võtta lisaks meiega ühendust telefonidel 6515461 ja 6515463, et kokku leppida tutvumisvestluse aeg.

Peatse kohtumiseni!

Viimati muudetud: 23/04/2009 - 10:09