2013/2014

Kroonika 2013/2014
 • Tallinna Arte Gümnaasium osales Haridusameti kvaliteediprojektis „Hea õpikeskkonnaga kool huvitegevuse valdkonnas“ ning pälvis preemia 600 eurot. Esile tõsteti Arte pikaajalisi traditsioone.
 • Konkursil „Parim tervisemeeskond“, millega Tallinna Haridusamet soovis tunnustada haridusasutuste tervisenõukogude tööd laste tervist toetava õpi- ja mängukeskkonna loomisel, tunnustati teise koha vääriliseks Tallinna Arte Gümnaasiumi Tervisenõukogu, preemiaks 300 eurot.
 • Tallinna Haridusameti ja Tervise Arengu Instituudi korraldatud konkursil "Parim Terviseedendaja" pälvis tunnustuse tervisenõukogu juht Kristi Kiilman.
 
Kooli auraamatusse kanti 5 medalisti nimed: Tiina Trutsi, Brenda Uga – kuld
Siim Aru, Ragne Hindrimäe, Kärt Mere – hõbe
 
Põhikooli lõpetasid kiitusega Monica Mustjõgi, Eva-Maria Tommula, Johanna Vaida
 
Koolis õppis 35 klassikomplektis 765 õpilast, kellest 100 lõpetas klassi kiituskirjaga.
 
Õppeaasta jooksul saadud tunnustused, tänukirjad, diplomid:
jaan 2014 UNICEF tänutäht tubli osaluse eest ÜRO Lastefondi UNISEF heategevuslikus noorteprojektis „VÄIKE HEATEGU”
27. 03. 2014 TÜ Teaduskooli ja Eesti Matemaatika Seltsi Osavõtutunnistus rahvusvahelisest matemaatikavõistlusmängust „Känguru“. Artest osales 77 õpilast.
13. 05. 2014 Tänukiri Tallinna Arte Gümnaasiumile osalemise eest Mustamäe jalgrattapäeval.
24. 05. 2014 Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda tänukiri Tallinna Arte Gümnaasiumile meeleoluka esinemise eest Koguperefestivalil
 
Õpilaste ja õpetajate tunnustamine:
 • Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtule kutsuti abituriendid Tiina Trutsi, Brenda Uga ja Siim Aru
 • Tallinna linnapea vastuvõtule kutsuti kõik medaliga lõpetanud õpilased
 • Mustamäe linnaosa vanema vastuvõtule kutsuti kõik medaliga lõpetanud, lisaks abituriendid Angelika Aava, Kätlin Piiskop, Gerda Marie Treimann, Ken Ojakäär, Marie Anett Heinsalu, Silver Kruusalu, Laura Paas.
 • Kooli juhtkonna vastuvõtule 28.05.2014 kutsuti koos vanematega 39 III – XII klassi õpilast
 • Mustamäe noore kooliõpetaja kandidaadiks esitas Arte Gümnaasium Anneli Kruglovi
 
Õpetajatepäeva koolisisesed tunnustused jagunesid järgmiselt:
 • huvitegevuse edendamine – algklasside näiteringi juhendaja Õnne Linnas
 • tulemuslik klassijuhatamine – Endla Salumäe
 • edukas ainekomisjoni juhtimine – loodusainete komisjoni juht Katrin Rohumaa
 • õpilaste head tulemused ainevõistlusel – eesti keele ja kirjanduse õpetaja Aira Allik
 • head tulemused aineõpetajana – matemaatik Viia Suurmets
 
Kooliruumide renoveerimine:
 • Klassid 251 – remont ja uus mööbel; 309, 409 - remont
 • Ujula vanni remont
 
Huvi ja tunniväliseid üritusi toimus kokku 55, neist
Huvi- ja meelelahutuslikke 28
tähtpäevadega seonduvaid 12
ainealaseid 9
kunstinäitusi 7
spordi- ja terviseteemalisi 6
 
Hea on tõdeda, et tunniväline tegevus on elavnenud. Toimusid kõik tavapärased üritused, aga tuli juurde ka uusi:
 • stiilinädal „Värvid“
 • ärkas ellu „Tohuvabohupäev“
 • osalesime taas Mustamäe linnaosa üritustel: Ade Soone juhendamisel etendas Näitetrupp Arte Kõmistaja Mõtiskluste aia avamisel näidendi „Mahtra sõda kümne minutiga“
kogu pere festivalil Mustamäe Männi pargis esines meeleoluka laulukavaga tütarlaste ansambel Kirke, juhendas Helina Indrekans.
 • palju vaeva nägid kooride juhid ja lauljad laulupeo repertuaari õpetamise ja õppimisega, pääsu peole sai neidudekoor.
Arte nimepäeva ja rahvusvahelise muusikapäeva raames astusid üles ansambel Brassical kontsert-etendusega „Vasemasin“, rahvamuusikute radadele juhatasid Jalmar Vabarna ansamblist Zetod ja Lauri Õunapuu ansamblist Metsatöll
Traditsiooniline jõulukontsert-jumalateenistus õpetaja Jaak Ausi käe all toimus 19. detsembril Kaarli kirikus
30. korda toimus suurüritus „Orhidee emale“ ning kandis praegusajahõngulist pealkirja „Kiirus, vaid kiirus, ei muud“. Õhtut juhatasid 12. klassist Kristin Pukk ja Triin Pärn, 11. Klassist Henrik Mütt ja Silver Jusilo. Kunstniku valmistatud „Orhidee“ võitis loosiga Kairi Luks, Hannagreti (9c) ja Eliise (3c) ema.
 
Projektid:
 • Ed. Vilde sünniaastapäevale pühendatud Mustamäe koolide õpilaste jutuvõistlus
„Kiirtus, vaid kiirus, ei muud”
 • Mustamäe koolide vaheline kunstiprojekt „Kiirus”.
 • Osalesime Tervise Arengu Instituudi projektis „Suitsuprii klass“
 
Jätkati heategevust:
 • Jõululoterii ning -kontsert Mustamäe Sotsiaalmaja elanikele.
 • UNICEF jõulukaartide müük.
 • Sõbrapäeva kommikogumine SOS-lasteküla lastele.
 • Sõbrapäevaks raamatu kinkimine kooli raamatukogule
 
Saavutused spordis
ARTE aasta sportlase tiitel 2014 Hannagret Luks, Gerli Israel
IX koht Tallinna linna spordimängudel põhikoolide arvestuses
IX koht Tallinna linna spordimängudel gümnaasiumide arvestuses
II koht Mustamäe LO spordimängudel 3.-5. klasside arvestuses
III koht Mustamäe LO spordimängudel 6.-7. klasside arvestuses
 
Tallinna linna MV
I koht jalgpallis 10.-12. klassi neiud
I koht jalgpallis 10.-12. klassi noormehed
III koht korvpallis 6.-9. klassi tütarlapsed
III koht sõudeergomeetritel 10.-12. klassi neiud
VIII koht kergejõustikus põhikoolide arvestuses
Parimad individuaaltulemused:
Hannagret Luks Mustamäe LO võistlused: I koht murdmaajooksus, III koht suusatamises;
Tallinna MV: I koht murdmaajooksus, IV koht suusatamises, II koht 800 m jooksus
Sofia Kosareva I koht Tallinna linna MV murdmaajooksus
Elen Radutski I koht Mustamäe LO murdmaajooksus, VI koht Tallinna MV 800 m jooksus
Andry Selge I koht Mustamäe LO võistlustel suusatamises
Joosep Pank III koht Mustamäe LO võistlustel suusatamises
Gerli Israel Tallinna linna MV: I koht murdmaajooksus, I koht odaviskes
Tuuli Tomingas IV koht Tallinna linna MV orienteerumises
Markus Lokk VI koht Tallinna linna MV 300 m jooksus
 
Huviringid
Töötas 11 huviringi, õpilastearvuga 315: mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor, ansambel Kirke, meisterdamine ja robootika, meedia, korvpall, sport, aeroobika ja pallimängude ring.
Lisaks töötasid algklasside õpilastele ringid lapsevanema kulul, milles osales 187 last: keraamika, kunst, meisterdamine, näitering, õpioskuste ring, muinasjuturing, ujumine.
Kokku osales huviringides 502 õpilast.
 
Õpilasesindus
Õpilasesindus tegutses kahes vanuserühmas: 4.- 7. ja 8.-12. klass.
Liikmete arv kasvas sel aastal rekordini – 50, 27 nooremast ja 23 vanemast astmest.
ÕE aitas kaasa kooli sisekliima parendamisele, luges läbi kooli olulisimad dokumendid ja andis õppenõukogule nõusoleku need kinnitada. ÕE esindaja osales kooli hoolekogu töös. Olulise osa ÕE tegevusest moodustas käitumiskomisjoni liikmeks olemine. Probleemsete õpilastega tegeldi kuni õppeaasta lõpuni. Et kasvatustöö tõhusam oleks, määrati igale halvasti käitujale isiklik tugiõpilane.
Jätkati algklassiõpilaste vahetundide sisustamist mängudega, heategevuslikku kommikogumist ning koolivormilaada korraldamist.
Õpilasesinduse tegevust juhtis Hannagret Luks (9c).
 
Personal
Juhtkond:
Sirje Ebral
Andrei Darski
Lilli Kivisäk
Maris Lang
Heli Mänd
Kantselei:
Anne-Ly Veskilt
 
Teabekeskus:
Piia Selge
Ade Soon
IT:
Mart Vugt
Madis Ait
 
 
 
Õpiabi:
Tiiu Kaarjärv
Anne Lepamäe
Ille Puustusmaa
Marcia Reisner
 
 
 
 
 
 
Tallinna Arte Gümnaasiumis töötas 62 õpetajat:
 
 1. Allik Aira
 2. Aus Jaak
 3. Bachmann Karin
 4. Bulai Lilia
 5. Bragina Ljudmilla
 6. Eikla Tiia
 7. Elias Evi
 8. Gutman Silme
 9. Hansen Külli
 10. Herodes Regina
 11. Idnurm Eda
 12. Indrekans Helina
 13. Jefimova Oksana-Kristiina
 14. Joau Raul
 15. Kaha Inga
 16. Karu Janne
 17. Kask Karin
 18. Kiilman Kristi
 19. Kiristaja Arvis
 20. Kobrusepp Tiit
 21. Kompus Heli
 22. Kruglov Anneli
 23. Lill Janno
 24. Lilleberg Reet
 25. Linnas Õnne
 26. Lokk Silver
 27. Loorents Madis
 28. Luik Mare
 29. Lõhmus Riina
 30. Läll Karl-Robert
 31. Mandre Meeli
 32. Menšikova Nadežda
 33. Metsla Marit
 34. Michelson Lembit
 35. Mägi Ragne
 36. Pannerlein Kristin
 37. Poolamets Anti
 38. Puhang Mari
 39. Pukk Alar
 40. Pukk Anu
 41. Puks Janno
 42. Puur Annikki
 43. Püvi Laura
 44. Ristoja Madle
 45. Rohumaa Katrin
 46. Roosing Sirje
 47. Ruttik Ada
 48. Salumäe Endla
 49. Saulep Marja-Liisa
 50. Sepp Kristo
 51. Sepp Mirjam
 52. Sillaots Lea
 53. Strahov Merike
 54. Suurmets Viia
 55. Šank Eneli
 56. Tamm Airi
 57. Tarkin Ille
 58. Teral Juta
 59. Tiro Reet
 60. Vare Tõnis
 61. Vasur Kristina
 62. Vegmann Guido
 
Personali tegevused:
 • 22. augustil väljasõit Vormsi saarele.
 • Õpetajate päeval külastati Tallinna teletorni, seal ka lõunatati.
 • 30. detsembril oli ekskursioon ja koolitus „Enesekehtestamine, toimetulek kriitilistes situatsioonides ja „raskete inimestega““ Pirgu mõisas, koolitajaks mõisaproua
Ruth-Kaja Pekk.
 • Eesti Vabariigi aastapäeva tähistasime traditsioonilise koosviibimisega Päikesesaalis, ürituse valmistasid ette kehalise kasvatuse ja õpiabi õpetajad.
 • Õppeaasta lõppes 20. juunil Viimsi Rannarahva Muuseumis õnneliku õpetaja koolitusega.
Viimati muudetud: 22/02/2016 - 13:28