Õpilasesindus

ÕE eesmärgid õppeaastal 2019/2020:

1)Teha koostööd ja õppida tundma üksteist.

2)Tagada kõigi gruppide toimimisvõime.

3)Täita kõigi gruppide eesmärgid.

 

Tugigrupp tegeleb koolis heaolu keskkonna tagamisega.

Eesmärgid: 

1) Saavutada, et õpilased pöörduksid oma murede ja probleemidega meie poole.

2) Tagada õpilastele heaolu keskkond.

3) Teha koostööd õpetajate, juhtkonna ja koolipsühholoogiga.

4) Saavutada, et õppeaasta lõpuks kõik teaksid, mis on tugigrupp ja millega me tegeleme.

 

Üritustegrupp tegeleb ürituste korraldamisega ja läbiviimisega.

Eesmärgid:

1) Edendada kooli huvitegevust.

2) Motiveerida, et rohkem inimesi osaleksid üritustel.

3) Anda meist parim, et kõik üritused oleksid edukalt korraldatud ja läbiviidud.

 

Meediagrupp tegeleb info levitamisega ja ürituste reklaamimisega.

Eesmärgid:

1) Luua õpilastele võimalus olla ÕE tegemistest teadlik.

2) Lihtsustada informatsiooni kättesaamist.

3) Anda teada kõikidest kooli tegevustest, üritustest ja olemistest.

4) Saada meediapõhiseid teadmisi.

 

ÕE tegevuskava

Koosolekud igal nädalal:

K 10:45 8. – 12. klass

N   9:45 4. – 7. klass

Viimati muudetud: 24/10/2019 - 11:47