Õpilasesindus

President – Kaisa Lomp  lomp.kaisa@gmail.com 

Juhatus:

Carena Lassel carena98@hotmail.com 

Karmo Paju karmo.paju@gamil.com 

Kristiina Tullus kristiina.tullus@mail.ee 

Helen Murula helenmurula@hotmail.com 

Aleks Tšebõkin aleks.tshebokin@gmail.com 

Protokollija- Hanna Maria Rool hannamariarool@hotmail.com 

 

Õpilasesinduse tegevuskava 2016/2017        
Tegevus Toimumine Üldine/kaugem eesmärk Konkreetne/lähem eesmärk Teostajad
Osalemine EÕEL , MÕTE, TÕEL tegevuses Aastaringne Õpilaste seisukohad on esindatud väljaspool kooli, võimalus kooli tutvustada. ÕE võtab osa võimalikult paljudest konverentsidest ning koolitustest. ÕE välisesindajad Sigrid Salundo
Regulaarsed koosolekud Aastaringselt (kolmapäeviti ja neljapäeviti) Hoida ÕE töös, parandada viimase töökvaliteeti. Arutleda päevakorraste probleemide üle, protokollida koosolekud ning viia kurssi inimesi uudistega ÕE vallas. ÕE ja ÕE juhatus
ÕE juhatuse ja direktori vahelised koosolekud. Kord veerandis (kokkuleppel). Informeerida direktorit ÕE tegevusest, saada abi ja nõu, aidata kaasa kooli toimimisele. Korraldada kord veerandis koosolekuid direktori ja juhtkonna vahel, kus viiakse teineteist tegevusplaanidega kurssi. ÕE juhatus, huvijuht
Õpilasesinduse üldkoosolekud Õppeaasta lõpus Pidada koosolekuid, kus arutatakse ÕE tegevuse üle ning pannakse paika edasised plaanid. Koordineerida ÕE tööd, arutleda erinevate probleemide üle, anda hinnang tehtule. ÕE
ÕE-sse uute liikmete värbamine Aasta alguses ÕE on jätkusuutlik Klassides ja üritustel ÕE-st rääkimine, selle tutvustamine. ÕE juhatus
Õpilaskomisjoni tegevus alates jaanuarist kuni aprilli lõpuni Suunata õpilasi leidma oma probleemidele lahendusi Õpilaskomisjoni ette kutsuda probleemsed õpilased, kuulata nende käitumise põhjuseid ning määrata sobiv meetod, et aidata kaasa probleemide lahendamisele ÕE, kooli psühholoog
Kooli 35. aastapäeva tähistamine 21. oktoober Tähistada kooli sünnipäeva   M. Lang, ÕE
Halloween´i koostüümipäev 4. - 7- klass 31. oktoober Tutvuda teise kultuuriga   K.Läll, ÕE
Jõululoterii 8. - 9.detsember Raha kogumine heategevuseks ÕE liikmed aitavad müüa kogutud asju ja saadud tulu läheb Mustamäe sotsiaalmaja ja SOS Keila Lasteküla toetuseks ÕE, õp A. Kruglov
ÕE aktiivsete liikmete tunnustamine 22. detsembril, 6. juunil ÕE liikmete tunnustamine Pidada meeles ja tänada aktiivsemaid liikmeid nende panuse eest koolielu edendamisse ning ÕE tegevusse Kaisa Lomp, huvijuht
Sõbranädala kommikogumine 06. - 16. veebruar Rõõmustada SOS lastekülade lapsi Koostöö SOS lasteküladega ÕE, huvijuht
Igasugune abi juhtkonnale ja õpetajatele koolielu korraldamisel Aastaringselt (vajadusel) ÕE on aktiivne organisatsioon ja side õpilaste, õpetajate ning kooli juhtkonna vahel   Kaisa Lomp, ÕE juhatus
Esinemine kogu kooli õpilaste ees II ja IV veerandi algul Olla kaasõpilaste jaoks olemas Tutvustada ÕE tegevust ja liikmeks saamise või,malusi ÕE juhatus
mängimine algklassi lastega õppeaasta jooksul ja vajadusel lärmi vähendamine koolis algklassi laste vahetundide sisustamine Õe noorem aste
Värvinädal 22. - 26. mai elavdada rutiinset koolielu inimeste fantaasia väljatoomine ÕE vanem aste
Arte pesupäev 05. juuni Jätkata kooli traditsiooni Pesta koolimaja puhtaks ÕE vanem aste
EÕEL - Eesti Õpilasesinduste Liit        
MÕTE - Mustamäe ÕpilasteTegus Esindus        
TÕEL - Tallinna Õpilasesinduste Liit        
Viimati muudetud: 01/11/2016 - 08:33