Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi koostööprojekt

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi koostööprojekt

 

Sihtasutus Innove rahuldas tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru „Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ raames Tallinna Arte Gümnaasiumi esitatud taotluse projekti „Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis – koolitus Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpetajatele, tugispetsialistidele ja juhtidele“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 12.12.2017 ja lõppkuupäev on 13.04.2018.

 

Projekti eesmärgid:

Toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Tõsta õpetaja eripedagoogoogika valdkonna kompetentse töös hariduslike erivajadustega õpilastega.

Tagada, et eelnevalt erinevate kogemustega ja haridusega meeskonnaliikmed:

  • lähtuvad oma töös samadest põhimõtetest (väärtustavad koolikultuuri osana koostööd ja professionaalsust);
  • oskavad kasutada toimivaid eripedagoogilisi sekkumisvõtteid;
  • oskavad selgitada  lapsevanematele, milliseid tänapäevaseid võtteid käitumisprobleemide lahendamisel kasutada;

 

Projekti lühikirjeldus.

  • Eeltööna kaardistame koolides käitumisprobleemidega HEV õpilaste (sh autismispektri häirega, ATH)  käitumisprobleemid ja õpetajate pädevused nendega toimetulekuks ja nendest tulenevad vajadused õpetajate koolituseks.
  • Läbirääkimised koolitajaga ( Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus), eelinfo kahe  kooli HEV õpilastega seotud probleemidest ja koolimeeskonna liikmete pädevusest ning  koolitusvajadusest.
  • Koolitaja valmistab ette meie koolidele sobiva koolituskava.
  • Viiakse läbi õpiüritused, et arendada pedagoogilise personali eripedagoogilisi ja meeskonnatöö oskusi.

 

Projekti tulemus:

Õpetajad tulevad oskuslikumalt toime teiste meeskonnaliikmete kaasamisega ja vajadusel lapsevanemate juhendamisega, kuidas toime tulla lapse agressiivse käitumisega – tõuseb lastevanemate kogukonna teadlikkus kaasaegsetest sekkumisvõimalustest.

Tugiisikud vajavad vähem juhendamist ning on oma töös iseseisvamad.

Uute teadmiste ja praktiliste kogemuste rakendamise kaudu on klassides töökeskkond rahulikum ja õpilased õpivalmimad.

Läbi eelneva on välditud kõigi töötajate läbipõlemist.

 

 

 

Viimati muudetud: 16/01/2018 - 09:36