IT

IT osakonna tegevuse eesmärgid

  • Tagada õpetajatel ja õpilastel tõrgeteta IKT vahendite kasutust. Tõrgete või probleemide ilmnemisel need võimalikult kiiresti lahendada.

  • Korrastada ja täiendada lastevanemate liste, tagamaks paremat õpetajate ja lastevanemate suhtlust.

  • Rakendada ülekooliline Google kalender (vajadusel õpetajate abistamine ja väljaõpe selle kasutamisel). Vajadusel luua juurde kalendreid, tagamaks paremat infolevikut.

  • Hoida kooli koduleht kaasaegsena.

  • Osutada vajadusel õpetajatele abi tarkvara otsimisega ja selle kasutamisega, mille suhtes on õpetajatel soov kasutada enda tundides.

  • Koostada korrektselt vananenud arvutite mahakandmis ja üleandmis aktid. Teostada uute arvutite sätestamist ning klassidesse paigaldamist.

  • Digitaristu dokumentatsiooni korrastamine.

  • Digipädevuste arengu küsitluse läbiviimine ja tulemustest lähtudes koolituste organiseerimine.

  • Täiendada ja parandada koolisisest võrku.

  • Otsida erinevaid võimalusi õpilaspiletite kasutamiseks koolisiseselt.

Kontaktid:

IT- administraator Madis Ait e-mail: Madis.Ait[ät]arte.edu.ee

Haridustehnoloog Mihhail Gruzdev e-mail: Mihhail.Gruzdev[ät]arte.edu.ee

Telefon : 6515467

 

Viimati muudetud: 02/02/2017 - 09:34